M. Jansen, BSc, Visser Contactlenzen

Trauma na corneale infectie, de persoon achter het oog

In de optometriepraktijk gaat er veel aandacht uit naar onderzoek en oplossen van oogproblematiek. Wanneer er een patiënt bij de optometrist komt en deze een infectie blijkt te hebben gehad aan de cornea waarna een litteken is overgebleven, is het aan ons de taak dit visuele en/of esthetische probleem op te lossen. Als er eenmaal een succesvolle passing is gedaan, zijn de problemen dan ook wel echt opgelost? Wat is de impact van het doorgemaakte leed onder deze patiëntgroep? We merken in de contactlenspraktijk dat patiënten bang kunnen zijn voor het opnieuw dragen van contactlenzen. Juist als die infectie is ontstaan bij het dragen van contactlenzen. Want immers, een risico op een infectie is altijd aanwezig, ook al is dit risico met de nodige hygiënemaatregelen klein. Helaas is de contactlens voor de patiënt het enige hulpmiddel om weer scherp te kunnen zien. In deze presentatie worden twee casussen van patiënten met een corneale infectie besproken. Wat zijn de psychologische gevolgen bij het verliezen van één oog? En is er ook onderzoek gedaan naar angst voor re-injury na een corneale infectie? Hoe is de kwaliteit van leven na een corneale infectie?

CV

Maaike Jansen heeft in 2008 haar optiekopleiding aan het Deltion College te Zwolle afgerond en in 2012 de opleiding optometrie aan de hogeschool Utrecht. Maaike is werkzaam geweest in meerdere optometriepraktijken; in een privékliniek, het ziekenhuis en heeft een optometriepraktijk mede opgericht in een optiekwinkel. Maaike heeft meegewerkt aan een aantal vrijwilligersprojecten met stichting Zienderogen, waaronder een missie naar Moldavië en een missie naar Haïti. Sinds 2017 is Maaike werkzaam bij Visser Contactlenzen en sinds 2020 maakt zij deel uit van het Visser scleralens aanmeet- en ontwikkelingsteam.