Dr. O. Goslings, oogarts Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Premiumlenzen bij cataractoperaties en clear lens extracties

Als een cliënt in aanmerking komt voor een cataractoperatie is de zorgverlener volgens de richtlijn cataractchirurgie van het NOG verplicht de mogelijkheid tot premium IOL’s te bespreken en aan te bieden. Door de wijze waarop dit wordt gedaan, wordt de keuze van de cliënt voor wel of geen premium IOL sterk beïnvloed. Om dit goed te kunnen bespreken, dient de zorgverlener op de hoogte te zijn van de (on)mogelijkheden van premium IOL’s. Ook bij refractiechirurgie en met name refractieve lens vervanging (exchange) zijn er verschillende keuzes te maken. Momenteel zijn er monofocale, torische, extended depth of focus en multifocale implantlenzen waaruit gekozen kan worden en iedere lens heeft zijn identieke eigenschappen en neveneffecten. De lenskeuze voor de individuele cliënt hangt sterk af van persoonlijkheid, verwachtingen en bezigheden van de cliënt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden neem ik u mee in de besluitvorming, samen met de cliënt, welke lens het meest geschikt is waarbij aandacht wordt besteed aan de werking en bijwerkingen van de lenzen.

CV

Oege Goslings is sinds 2009 werkzaam als oogarts in het ETZ Tilburg. Tevens is hij werkzaam als refractiechirurg bij Lasik Centrum oogkliniek in Boxtel. Zijn opa en oom waren beide oogarts, tijdens zijn studie was oogheelkunde voor Goslings een zeer logische stap. Zijn opleiding tot oogarts heeft hij gevolgd in Leiden en daarnaast heeft hij 2 jaar promotieonderzoek gedaan aan Harvard Medical School (USA).

“Het is een prachtig vak, als arts kijk je via het oog van de patiënten als het ware in de ziel van het lichaam”.

Zijn interessegebieden zijn staaroperaties waarbij Premium implantlenzen worden geplaatstt. Behandelingen zijn optimaal gepersonaliseerd, zodat elke patiënt de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.