Dr. R. Lapid-Gortzak (oogheelkunde AMC/Retina Total Eye Care Driebergen)

Multifocale implantlenzen

Wereldwijd zijn er meer dan een miljard mensen die last hebben van presbyopie. Er is berekend dat ongecorrigeerde presbyopie in de Westerse wereld 0.016% van het nationaal product kost.
Presbyopie kan worden opgelost met leesbrillen, bi- en multi-focale brillen, contactlenzen, monovisie, multifocale lasers, corneale inlays en met intra-oculaire lenzen.
Een staaroperatie is het uitgelezen moment om bij de patiënt een refractie-resultaat na te streven dat zo veel mogelijk ametropie en waar mogelijk ook presbyopie op te lossen. Met multifocale implantlenzen worden goede resultaten -in termen van ongecorrigeerde visus - behaald op de verte, tussen en nabije afstanden. Multifocale implantlenzen kunnen optische bijwerkingen veroorzaken. Economische en chirurgisch technische redenen zijn vaak oorzaken dat deze efficiënte technologie nog maar mondjesmaat wordt gebruikt. Er is een duidelijke rol voor de optometrist bij het behandelen van deze patiënten.
In deze voordracht zullen de resultaten en voor en nadelen van de verschillende refractie-chirurgische methoden om presbyopie op te lossen worden samengevat. Een nadruk zal liggen op het gebruik van multifocale intra-oculaire implantlenzen.

CV

Cataract, cornea en refractiechirurge, verbonden met de afdeling oogheelkunde AMC en in Retina Total Eye Care in Driebergen.
Ruth Lapid-Gortzak is opgeleid aan de Hebrew University of Jerusalem (Magna Cum Laude), Ben Gurion University of the Negev en University of Toronto. Gepromoveerd op resultaten van refractiechirurgie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1991 actief in research, in de jaren ‘90 bij Prof David BenEzra op het gebied van immuno-modulatoren in allergische conjunctivitis (Jeruzalem), later op het gebied van resultaten van PLK en DSEK (Toronto) en sinds 10 jaar in Nederland op het gebied van cornea, cataract en refractie-chirugie.
Bestuurslid van de NIOIC, actief op nationale en internationale oogheelkundige congressen als deelnemer, maar ook als genodigd spreekster.