Dr. R.C.W. Wolfs (Erasmus MC)

Pigment dispersie

Pigment dispersie is een aandoening die vaak een vrij onschuldig karakter lijkt te hebben, maar echter wel tot blijvend functieverlies van een oog kan leiden. Tijdige detectie van pigment dispersie maakt het mogelijk om in een vroeg stadium het oog te behandelen en kan daarmee het risico op ontwikkelen van glaucomateuze schade fors reduceren.
Tijdens de presentatie zal het klinische beeld van pigment dispersie worden toegelicht en rationale van de behandeling worden besproken.

CV

Dr. R.C.W. Wolfs is sinds 2001 werkzaam in het Erasmus MC, met als belangrijkste aandachtgebieden glaucoom en complexe cataract chirurgie (bij zowel volwassenen als kinderen). Voor zijn opleiding tot oogarts heeft hij zijn promotieonderzoek verricht binnen het ERGO onderzoek (Changing views on open angle- glaucoma. The Rotterdam Study). Sinds 2017 is hij benoemd tot opleider Oogheelkunde binnen het Erasmus MC en daarmee eindverantwoordelijk voor de opleiding van arts-assistenten tot oogarts.