Drs. D. van Eden (OVN)

Landelijk Optometristen Onderzoek: Relevante uitkomsten voor zorgsubstitutietrajecten

In 2018 heeft de Optometristen Vereniging Nederland een groot verkennend onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse optometristen. Dankzij de medewerking van vele optometristen heeft het onderzoek interessante informatie opgeleverd over de werkzaamheden (deelonderzoek 1), het evidence-based handelen (deelonderzoek 2) en de positie in de keten (deelonderzoek 3). De onderzoeksuitkomsten kunnen op vele fronten het werk van de OVN en optometristen ondersteunen. In het themablok over zorgsubstitutie op het OVN-congres zullen we inzoomen op uitkomsten van het Landelijk Optometristenonderzoek die relevant kunnen zijn voor zorgsubstitutietrajecten. Hoe spreken optometristen zich bijvoorbeeld uit over samenwerking, organisatie van zorg en kwaliteit? 
 

CV

Daniëlle van Eden werkt als beleidsmedewerker voor de Optometristen Vereniging Nederland. Na een studie communicatiewetenschappen heeft Danielle gewerkt als onderzoeker, communicatieprofessional, manager en beleidsmedewerker. In alle functies staan communicatie, zorg en kwaliteit centraal. Na in haar vorige baan deze thema`s vanuit cliëntenperspectief benaderd te hebben, werkt ze nu met plezier vanuit het perspectief van de beroepsgroep.