Drs. G. Soerjoesing

Glaucoomoperaties: welke en wanneer? 

Glaucoom vertegenwoordigt een reeks van aandoeningen, die allemaal schade toebrengen aan de zenuwvezels/oogzenuw, hetgeen leidt tot uitval van het gezichtsveld. Aangezien het progressieve en vaak bilaterale karakter van deze aandoeningen, kan dit (indien onbehandeld) leiden tot kokerzien of zelfs tot blindheid.
In 2002 is al aangetoond door de WHO dat glaucoom wereldwijd 'the second leading cause of blindness' is, na cataract. Het grote verschil is daarentegen wel, dat glaucoom tot permanente blindheid leidt!
Zoals bekend, bestaat de behandeling van glaucoom uit het verlagen van de oogdruk, met als doel om de achteruitgang van het gezichtsveld te doen vertragen/stoppen. Juist door de toenemende mate van screening op glaucoom en de verbeteringen qua diagnostiek (bijv. OCT-technologie), zal er uiteindelijk ook een steeds grotere vraag ontstaan naar glaucoomchirurgie.
Tijdens deze presentatie zal dan ook voornamelijk ingegaan worden op de chirurgische benadering van glaucoom (indicaties, type operaties en hun specifieke risico's/complicaties).
 
CV
   
Lidmaatschappen: