G. Janssen MBA

Welke rol heeft de OVN in het veranderende zorglandschap?

Het aantal patiënten met een oogheelkundige zorgvraag is in de afgelopen jaren toegenomen en blijft stijgen door vergrijzing, vroege opsporing van aandoeningen en betere behandelmogelijkheden (Keunen et al, 2011). Intensivering en formalisering van samenwerking tussen optometristen, huisartsen en oogartsen kan mogelijkheden bieden om deze toenemende zorgvraag op te vangen.
Het feit dat de zorg die gevraagd wordt zal gaan toenemen in complexiteit, vraagt van de optometrist een hoge mate van specifieke bekwaamheid. Ook zal het invloed hebben op de positie van de optometrist in het werkveld. Er is tenslotte een trend van verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn. Dat zal gevolgen hebben voor alle leden van de OVN.
 
Het succes of falen van de OVN hangt af van hoe goed ze zich van de kerntaken kwijt. De vereniging speelt op macroniveau het conditie-spel, wat inhoudt dat de condities bepaald worden waar een optometrist in de praktijk aan moet voldoen. Het positioneren van de strategische belangen vereist een goed extern netwerk. De kracht en de geloofwaardigheid van positionering staat of valt met de hechtheid van de vereniging, waardoor het essentieel is dat alle leden zich willen houden aan de opgestelde kwaliteitseisen. Om dit te bereiken is een sterke interne binding noodzakelijk. Leden willen ook graag profiteren van het lidmaatschap, door bijvoorbeeld het leveren van diensten. Zijn deze positief, dan hechten leden meer waarde aan de vaak wat langer durende positionering op macroniveau.  Al deze elementen zijn onderzocht. Om succesvol te zijn op al deze aspecten zal in deze presentatie antwoord gegeven worden op de vraag: ‘Wat kan de OVN voor haar leden betekenen in het veranderende zorglandschap?’

CV

Gabriëlle Janssen studeerde in 1998 af aan de Hogeschool Utrecht als optometrist. In 2010 heeft zij haar Fellowship of the American Academy of Optometry behaald en in 2018 heeft zij haar Master Business Administration Health and Services afgerond.

Op verschillende intra- en extramurale werkplekken heeft zij zich verdiept in de verschillende aspecten van de optometrie en in de bedrijfsvoering van oogheelkundige afdelingen. Momenteel zet zij zich als voorzitter van de OVN in om de positie te versterken van de optometrie in de oogzorgketen en werkt zij als consultant en optometrist in diverse Nederlandse oogheelkundige centra. 

Het delen van kennis vindt zij één van de belangrijke onderdelen van professioneel handelen; zo heeft zij onder andere het OVN Congres 2015 en 2017 georganiseerd en heeft zij zich vanaf 2000 ingezet om een optometrie-opleiding in Vietnam op te zetten. Deze is in 2013 geopend en in november 2018 zijn de eerste twaalf studenten afgestudeerd.