Mr. A. Smilde & G. Janssen MBA

De kwesties - Juridische kaders van beroepsuitoefening

In deze interactieve workshop staat de juridische positie van de optometrist als zorgverlener centraal. Aan de hand van drie praktijkgevallen worden zijn rechten en plichten behandeld. Hierbij krijgt hij niet alleen inzicht in de wet- en regelgeving, maar ook tips over de praktische toepassing hiervan. Zo weet hij welke concrete stappen hij moet zetten in bepaalde situaties. Ook kan hij deze informatie gebruiken voor de organisatie van zijn praktijk. 
 
In de eerste kwestie staat de in 2018 in werking getreden de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) centraal. Wat betekent deze voor de gegevensuitwisseling met andere zorgverleners? En hoe verhoudt de AVG  zich tot andere wet- en regelgeving over het omgaan met cliëntgegevens, zoals de WGBO?
 
De tweede casus gaat in op de verplichtingen van een optometrist op grond van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg, als er iets is misgegaan in de zorg. Welke informatie moet en mag de optometrist verstrekken aan een cliënt?  Welk onderzoek moet hij verrichten en wanneer moet hij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inlichten? Ook afstemming van acties met de betrokken huisarts komt aan bod.
 
In de laatste kwestie is er aandacht voor de juridische positie van de optometrist. Hij krijgt te maken met een verliefde cliënte, die hem stalkt. Welke mogelijkheden heeft hij om de behandelrelatie te beëindigen en welke stappen mag hij ondernemen ter bescherming van zichzelf?

CV

Mr. Annemarie Smilde is senior specialist gezondheidsrecht en werkzaam bij VvAA. Ze adviseert zorgprofessionals, zorgondernemingen en beroepsorganisaties in de zorg onder meer over de toepassing van wet – en regelgeving. Dit doet zij op basis van jarenlange ervaring in het bijstaan van zorgprofessionals in juridische geschillen, waaronder tuchtprocedures. Ook geeft zij ruim 20 jaar scholing en voorlichting aan zorgprofessionals.