Dr. H.G. Lemij (Oogziekenhuis Rotterdam)

Het herkennen van artefacten bij de OCT bij glaucoom 

Optical coherence tomography (OCT) is niet meer weg te denken bij de detectie en het vervolgen van glaucoom. Ondanks de enorme waarde van de OCT, zijn er vele mogelijke artefacten en het risico op een verkeerde interpretatie van de OCT-beelden is daarom niet denkbeeldig. In de cursus zal worden stilgestaan bij de meest voorkomende artefacten en op de herkenning ervan. Een gedegen kennis hiervan draagt bij aan een betere interpretatie van OCT-beelden bij glaucoomdiagnostiek. 

CV

Dr. H.G. Lemij (1960) werkt sinds 1989 in het Oogziekenhuis Rotterdam. Hij is vooral gespecialiseerd in glaucoom, met een bijzondere belangstelling voor glaucoomdiagnostiek, zowel functioneel (perimetrie) als structureel (beeldvormende technieken). Hij geeft regelmatig lezingen en cursussen in binnen- en buitenland over deze, maar ook andere, onderwerpen. Daarnaast is hij geïnteresseerd in innovatieve glaucoomchirurgie. Hij heeft tientallen nationale en internationale glaucoomsymposia georganiseerd en voorgezeten. Ook is hij voorzitter van de Nederlandse Glaucoomgroep en de Imaging and Morphometry Association for Glaucoma in Europe (IMAGE), een werkgroep van de European Glaucoma Society (EGS). Hij is mede-redacteur van enkele boeken over glaucoomdiagnostiek. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek en publiceert regelmatig in internationale wetenschappelijke oogheelkundige  tijdschriften. Daarnaast vervult hij diverse bestuurlijke taken binnen het Oogziekenhuis Rotterdam.