L.J.H. Merkx (Merkx Optometrie)

Refractiechirurgie en de eerstelijns optometrist

Tien jaar praktijkervaring: wat hebben we ervan geleerd?
 
Al in 1896 werd er over refractiechirurgie gedacht. Maar sinds de afgelopen decennia is er veel veranderd. De indicatiestelling is uitgebreid, de techniek is revolutionair verbeterd én de optometrist heeft een rol gekregen bij het begeleiden van patiënten voor refractiechirurgie in de pre- en de postoperatieve fase.
 
De nadruk bij deze presentatie ligt op multifocale implantlenzen bij Clear Lens Extraction (CLE).
 
In mijn setting – twee optometriepraktijken, gedeeltelijk geïntegreerd in een optiekzaak – vindt het hele voor- en natraject bij CLE plaats. De optometrist beoordeelt hierbij of iemand geschikt is voor refractiechirurgie en voor welke type behandeling. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van het hele traject, met name gericht op de bijdrage van de optometrist.
 
Vervolgens wordt er interactief, met behulp van een aantal casussen, gekeken naar de veranderde rol van de optometrist bij het begeleiden van patiënten in de afgelopen 10-15 jaar.
Zowel positieve uitkomsten, waarbij de patiënt tevreden is, als negatieve resultaten komen aan de orde. Welke lering kan de optometrist uit deze resultaten trekken?
Concluderend evalueren wij, interactief, de rol van de eerstelijns optometrist bij CLE, formuleren we aanbevelingen om deze te optimaliseren en bekijken we kort de (on)mogelijkheden van de rol van de optometrist bij andere zorgvragen.

CV

Laurens-Jan Merkx behaalde in 2005 zijn optometrie diploma aan de Hogeschool te Utrecht. Sinds 2007 is hij mede-eigenaar van de optiekzaken in Culemborg en Vianen. Als derde generatie heeft hij die overgenomen na de pensionering van zijn vader in 2014.
Optiek heeft wel zijn interesse, maar optometrie is zijn passie. Op gebied van optometrie en eerstelijns oogzorg is hij met refractiechirurgie, cataract, glaucoom en contactlenzen helemaal in zijn element.