C. Elizen & H. Kruimink (Koninklijke Visio)

Refractiechirurgie bij een accommodatieve esotropie

Doelstelling:
Een accommodatieve esotropie wordt behandeld door de aanwezige hypermetropie te corrigeren met behulp van een bril of contactlenzen. Een alternatief voor het corrigeren van hypermetropie is het uitvoeren van refractiechirurgie. In deze literatuurstudie wordt gekeken naar de verandering van deviatie na refractiechirurgie bij hypermetrope volwassenen met een accommodatieve esotropie. 

Methode:
Deze literatuurstudie maakt gebruik van artikelen uit de databanken PubMed en Science Direct. Middels inclusie- en exclusiecriteria zijn artikelen geselecteerd. Artikelen die aan deze criteria voldeden zijn door beide auteurs geanalyseerd en de bruikbare gegevens zijn meegenomen in deze studie. De artikelen zijn beoordeeld op het mogelijke risico op performancebias, selectiebias, effectmodificatie en regressie naar het gemiddelde.

Resultaten:
In deze literatuurstudie zijn elf artikelen geanalyseerd. Vijf artikelen beschrijven patiënten met alleen een partieel of volledig accommodatieve esotropie en de overige artikelen beschrijven beide typen. Er is geen significante afname in deviatie gemeten tussen de preoperatieve hoek met correctie en de postoperatieve hoek zonder correctie bij twee artikelen (P=0,74 en P=0,83) en zes studies hebben geen significante afname van het sferisch equivalent aangetoond. 

CV

Celeste Elizen studeerde Orthoptie van 2012-2018 aan de Hogeschool van Utrecht. In 2016 is zij dit gaan combineren met de studie Optometrie, waarvoor zij nu haar laatste stage aan het volgen is.

Hilde Kruimink studeert sinds 2012 aan de Hogeschool van Utrecht en combineert Orthoptie en Optometrie. Momenteel is zij bezig met haar laatste stage voor Optometrie en haar tweede stage voor Orthoptie.