D. Ori

Snellen visuskaart vs. Eyesnellen visusapp

Doel:
In deze studie wordt de visus gemeten (in decimalen) met de Snellen visuskaart op een projector en met de EyeSnellen visusapp op een iPad. Hierbij wordt er gekeken naar de betrouwbaarheid van de visus gemeten met de EyeSnellen visusapp.
Methode:
Er zijn 75 mensen onderzocht, verdeeld over twee locaties (Alphen a/d Rijn en Ter Aar) met een minimale leeftijd van 18 jaar. De visus is gemeten met behulp van een projector met een Snellen visuskaart en een iPad met de EyeSnellen visusapp, met een iPhone SE als afstandsbediening door middel van Bluetooth.
Resultaten:
Op locatie 1 zien we voor het rechteroog een verschil in visus van 0,024 (p=0.690). Het verschil in visus voor het linkeroog is 0,058 (p=0,055) en voor beide ogen 0,006 (p=0,181). Op locatie 2 zien we voor het rechteroog een verschil in visus van 0,010 (p=0,667). Voor het linkeroog is het verschil 0,004 (p=0,851) en voor beide ogen 0,082 (p=0,034).
Conclusie:
Uit het onderzoek is gebleken dat er geen statistisch significant verschil in visus is gemeten met de projector in vergelijking met de visusapp. Echter, er zijn teveel factoren die verschillen van elkaar om een uitspraak te doen over de betrouwbaarheid.

CV

Vierdejaars student Optometrie aan de Hogeschool Utrecht. 
Werkzaam bij Tuijn Optiek - Alphen a/d Rijn. 
Uitvoering samen met Thessa van Lint (tvanlint@xs4all.nl)