P. Van Veen & D. van Schaijk (Stufkens)

DM als risicofactor bij POAG

Doelstelling:
Glaucoom is wereldwijd één van de meest voorkomende oorzaken van irreversibele blindheid. Onderzoek naar de risicofactoren van glaucoom is van belang om de detectie hiervan te verbeteren. In deze studie wordt onderzoek gedaan naar de associatie tussen Diabetes Mellitus (DM) en primair open kamerhoek glaucoom (Eng.: Primary Open Angle Glaucoma; POAG).
 
Methode:
In deze studie is in de databank van PubMed gezocht naar literatuur. Artikelen zijn op basis van inclusie- en exclusiecriteria opgenomen in de studie. De literatuur is beoordeeld op selection bias, confounding bias en information bias. Tot slot zijn de resultaten van de studies met elkaar vergeleken, om samen met de kritische beoordeling een conclusie te vormen.
 
Resultaten:
De vier geïncludeerde en geanalyseerde cohort-studies onderzoeken de associatie tussen DM en POAG. Dit door twee groepen (patiënten met en zonder DM) te vergelijken op prevalentie van POAG. In alle studies is een significant (p=<0.05) verhoogd risico gevonden op het ontwikkelen van POAG bij het reeds bestaan van DM type II.
 
Conclusie:
In alle onderzochte literatuur is op basis van de risicomaten een positieve associatie gevonden tussen DM type II en het ontwikkelen van POAG. Uit de bestudeerde literatuur kan echter geen conclusie getrokken worden betreffende de associatie tussen DM type I en POAG.
 
Kernwoorden: diabetes mellitus, glaucoma, open angle glaucoma

CV’s

Mijn naam is Dhon van Schaijk, 25 jaar en afgestudeerd optometrist sinds November 2018. Op het moment ben ik werkzaam bij Stufkens optiek in de vestigingen in Tiel en Eindhoven, waar ik sinds vier jaar werkzaam ben. Hiernaast ben ik ook al acht jaar werkzaam als bartender. Na de optometrie wil ik over een aantal jaar gaan studeren voor Physician Assistant om mijn kennis en vaardigheden te vergroten. Ik leer graag en ben daarnaast altijd op zoek naar ontwikkelingen vanuit het werkveld.
 
Mijn naam is Patrick van Veen. Ik ben vierdejaars student optometrie en loop momenteel mijn oogheelkundige stage in het UMC. Ik werk bij Groenhof optiek en ben gedurende mijn vrije tijd veel bezig met sporten. Daarnaast houd ik van lekker eten en een drankje op zijn tijd. De reden waarom ik begonnen ben met de studie Optometrie is redelijk bijzonder. Na gestopt te zijn met de opleiding Industrieel Productontwerpen heb ik een jaar als slagersassistent gewerkt. Op een dag kwam ik langs de fietsenmaker die aan mij vroeg of ik al wist wat voor opleiding ik nu wilde gaan volgen. Toen ik aangaf dat ik nog geen idee had, gaf hij mij de tip om optometrie te gaan studeren “dat verdient lekker goed” zei hij. Wat ik als een grap in mijn hoofd hield, werd uiteindelijk toch werkelijkheid nadat ik het woord optometrist tegenkwam in een beroepskeuzetest. Ik herkende de naam en ging op onderzoek uit. Vier jaar later sta ik hier.