J. Muurling (Jorrit Muurling Oogzorg)

De Relevantie Van Dominantie

Een kleine steekproef onder opticiens, optometristen en oogartsen leert ons dat slechts weinig de dominantie noteren in het patiëntendossier. Dit lijkt een beetje een ondergeschoven kindje in de optiek, optometrie, orthoptie en oogheelkunde. Uit ervaring lijkt er een aanmerkelijk verschil in impact op de patiënt te bestaan indien het dominante oog is aangedaan, ten opzichte van het recessieve oog. Ook is er relatief weinig bekend over de verhouding rechts versus links dominant en de gevolgen die dat heeft in ons dagelijks leven. 

Mijn lezing heeft als doel een aanzet te geven tot meer aandacht naar dit onderwerp. Daarin zal de interactie met andere zintuigen aangaande dominantie kort aan de orde komen. Ondersteund door bestaande literatuur geef ik aanbevelingen hoe, met de huidige kennis en ervaringen op dit gebied de oculaire dominantie te meten, te documenteren en deze informatie te gebruiken in de dagelijkse optometriepraktijk. 

Illustratief gebruik ik een onderzoek uit mijn eigen praktijk waarin ik de afgelopen 4 jaar de dominantie van ogen, armen en benen gemeten c.q. bevraagd heb. 

CV

Jorrit Muurling (1965) studeerde aan de Christiaan Huygensschool te Rotterdam optiek, optometrie en contactologie en haalde in 1997 aan de Hogeschool Utrecht zijn bachelor optometrie. Hij was lid van verschillende bestuursfora bij de beroepsverenigingen waaronder van 1999-2007 als lid en vice-voorzitter van het bestuur van de OVN en stond in die hoedanigheid o.a. aan de basis van het Basis Optometrisch Onderzoek en de introductie van het nascholingssysteem voor optometristen.