M. Dunnewold & N. van Diggelen(Hogeschool Utrecht)

De mate van atrofie van de klieren van Meibom tussen contactlensdragers en non-contactlensdragers gemeten door middel van non-contact Meibografie

 
Doelstelling:
Inzicht krijgen in de mate van atrofie van de klieren van Meibom tussen contactlensdragers en non-contactlensdragers gemeten door middel van non-contact Meibografie.

Methode:
Via een search in de databank van Pubmed zijn er voor dit literatuuronderzoek artikelen geselecteerd. De geselecteerde artikelen hebben de mate van atrofie van de klieren van Meibom vergeleken tussen contactlensdragers en non-contactlensdragers gemeten door middel van non-contact Meibografie.

Resultaten:
Drie van de vijf geselecteerde artikelen hebben geen significant verschil gevonden in de mate van atrofie van de klieren van Meibom tussen contactlensdragers en non-contactlensdragers (p=0.051, p=0.29 en p=0.06). Uit de overige twee artikelen is gebleken dat contactlensdragers meer atrofie van de klieren van Meibom hebben ten opzichte van non-contactlensdragers.

CV's

4e jaars studenten optometrie