M. Heunen MSc (Optometrisch Centrum Oud Geleen)

Papillae bij contactlensdragers

Onderwerp / aanleiding:
Oogleden worden niet altijd omgeklapt bij routine contactlenscontroles, terwijl papillae nog steeds in de praktijk voor komen.
 
Methode:
Retrospectief werden de casussen van patiënten met nieuwe papillae graad 2 of hoger die zich presenteerden in onze praktijk tussen 1 april 2015 en 1 april 2018 onderzocht. Dertien patiënten gaven toestemming voor verdere analyse.
 
Resultaten:
In totaal waren er 64 casussen met papillae in onze praktijk, 61 hiervan droegen lotrafilcon B contactlenzen, één senofilcon A, één gedraaid omafilcon en één vormstabiel. Bij niemand waren de symptomen dusdanig erg dat ze de contactlenzen niet konden verdragen. Symptomen waren onder andere een zanderig gevoel, witte sliertjes, jeuk en een beperkte draagtijd. De meeste papillae waren lokaal en onder het bovenste ooglid. In alle gevallen werden de papillae pas minder na het overzetten op een ander lenstype. Het onderhoudssysteem hoefde niet aangepast te worden bij de patiënten met lokale papillae om eren verbetering te bereiken.
 
Discussie / conclusie:
Papillae gaven in onze praktijk milde en diverse symptomen, de meeste kwamen voor onder het bovenste ooglid. Routinematig oogleden omklappen bij contactlenscontroles is daarom raadzaam.
Aanbeveling: oogleden omklappen bij contactlensdragers blijkt belangrijk om papillae te kunnen diagnosticeren.

CV

Maurice Heunen is een optometrist met een passie voor contactlenzen. Meteen na zijn afstuderen in 2004 is hij vennoot geworden in de contactlenspraktijk die door zijn vader was opgestart. In twee jaar tijd hebben ze deze praktijk omgevormd tot een volledig optometrisch centrum in Oud Geleen. Met zijn scriptie over silicone hydrogels en de traanfilm behaalde hij in 2013 cum laude zijn MSc aan de City University Londen. In 2014 werd hij fellow van de AAO en in 2017 van de EAOO.