M. Kanters (Van der Leeuw Optiek & Oog voor Oogzorg)

Visus in beeld? zichtbeleving in de contactlenspraktijk

De snellenkaart is de meest voorkomende test die de optometrist in de praktijk gebruikt voor het bepalen van de gezichtsscherpte. De snellenkaart is makkelijk in gebruik en lijkt te corresponderen met de subjectieve ervaring van het gezichtsvermogen van onze cliënten(1). Maar is dit wel zo? 
Kunnen we stellen dat de snellenkaart ons een juiste voorstelling geeft van wat de ervaring is van het zicht? Welke invloed hebben letterherkenning, het aantal letters dat gelezen wordt en contrastgevoeligheid op deze ervaring? Welke invloed hebben verschillende (lens)designs op de beleving van zicht? Houden we bij het gebruik van de snellenkaart wel rekening met de subjectieve en sensorisch emotionele ervaring van de kijker, zoals we dit bij onderzoek naar pijnbeleving wel doen?(2) 
Tijdens deze praktijkgerichte lezing probeer ik antwoord te geven op deze vragen aan de hand van onderzoeksresultaten uit de contactlenspraktijk. Met als doel het visus niet als objectief ijkpunt te zien, maar juist de ervaring van zicht als de subjectieve sleutel tot succes naar tevreden klanten in uw praktijk. 

1.Doshi, S., & Harvey, W. (2003). Investigative techniques and ocular examination. Elsevier Science Limited. 2. Swieboda, P., Filip, R., Prystupa, A., & Drozd, M. (2013). Assessment of pain: types, mechanism and treatment. Ann Agric Environ Med, 1:2-7.

CV

In 2002 behaalde Merel Kanters haar diploma opticien aan het ROC Zadkine college in Rotterdam. Opvolgend in 2007 studeerde zij af aan de Hogeschool Utrecht als Optometrist. Tijdens en na haar studie is Merel ruim tien jaar werkzaam geweest in de optiek als opticien, contactlensspecialist en optometrist. Daarnaast heeft Merel drie jaar les gegeven aan de Hogeschool Utrecht als docent optiek en contactlenzen. Van 2012 tot 2018 is Merel actief geweest als Professional Affairs Manager Benelux bij Alcon vision care. Vanuit deze rol heeft zij onder andere advies en training gegeven aan specialisten binnen de contactlenzenbranche. Vanaf juli 2018 combineert Merel haar werkzaamheden als optometrist bij Van Der Leeuw Optiek in Delft met het geven van advies en trainingen binnen de optiek en oogzorg.