S. Soulahian (Hogeschool Utrecht, Optometrie)

TBUT en OSDI/OCI-score bij het gebruik van oogdruppels op basis van hyaluronzuur 

Doelstelling:
Er zijn veel verschillende soorten kunsttranen met als hoofdbestanddeel hyaluronzuur. Het doel van dit onderzoek is om te kijken naar het effect van kunsttranen op basis van hyaluronzuur op de TBUT en OSDI/OCI-vragenlijst. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij volwassenen met matige tot ernstige droge ogen.
 
Methode:
Voor deze literatuurstudie zijn artikelen gezocht in Pubmed. Om de juiste artikelen te selecteren zijn in- en exclusiecriteria opgesteld. In de artikelen diende hyaluronzuur als kunsttraan te worden gebruikt en moest het effect van de TBUT en OSDI of OCI worden beoordeeld. De zes gevonden artikelen werden kritisch beoordeeld. 

Resultaten:
In de artikelen lag het percentage hyaluronzuur in de druppels tussen 0,1% en 0,3%. In alle onderzoeken werd op verschillende meetmomenten een toename van de TBUT en een afname van de OSDI/OCI-score gevonden. Na drie maanden lag de toename van de TBUT tussen 1,6 en 2,7 seconden.De afname van de OSDI-score lag na drie maanden tussen 3,7 en 25,6 punten en bij de OCI-score lag deze tussen 2,6 en 4,3 punten. 

Conclusie:
Hyaluronzuur-druppels met een percentage tussen 0,1% en 0,3% zorgen voor een toename van de TBUT en een afname van de OSDI/OCI-score bij volwassenen met matige tot ernstige droge ogen. In een studie is de statistische significantie niet bekend van de TBUT en OSDI-score. In de andere onderzoeken zijn de verbeteringen statistisch significant. Het is niet bekend of de OCI-score een statistisch significante afname gaf.
 
Kernwoorden:
Droge ogen, Dry Eye Disease, Hyaluronzuur, TBUT, OSDI, OCI 

CV

Opleiding:
- September2015 – heden: Optometrie HBO, Hogeschool Utrecht, te Utrecht
Werkervaring:
- Mei 2017-heden: Optometrist in opleiding bij Iris Optiek te Den Haag (bijbaan). 
- Februari 2018-juni 2018: Optometrische stage bij Colpa Optiek te Boskoop. 
- April 2016 - april 2017: OBL optometrie stage bij Optiek NU te Gouda. 
- Februari 2016 - mei 2017: optiekadviseur bij Specsavers te Woerden (bijbaan). 
- Februari 2015 - augustus 2015 optiek stage en bijbaan bij Bergambacht Optiek te Bergambacht .