M. Gutter (Hogeschool Utrecht / Isala)

Alles wat u altijd al had willen weten over (veilig) prisma’s voorschrijven

Achtergrond
Hoewel bijna alle mensen een forie hebben, zijn de meeste zonder klachten. Als de forie samengaat met asthenope en/of hoofdpijnklachten moeten eerst alle mogelijke oorzaken van de forie onderzocht en behandeld worden voordat het prisma gegeven wordt. Bovendien worden prima’s voorgeschreven met als doel tot een diagnose te komen. Daarnaast worden ook voor andere doeleinden, dan correctie van de oogstand, prisma’s voorgeschreven waarvoor niet altijd wetenschappelijk bewijs aangetoond kan worden. 

Inhoud
Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende forieën en accommodatie & convergentie anomalieën. Tevens zullen verschillende aspecten op het risico van adaptatie aan het prisma worden belicht. Door middel van klinische voorbeelden zal het gebruik van practiced based healthcare en/of wetenschappelijk bewijs u meer inzicht geven.


Aanbeveling
Volledig optometrisch onderzoek zal antwoord geven op de vraag of het veilig is om uw patiënt/cliënt met prisma's te behandelen.

CV

Mari Gutter deed de opleiding Orthoptie in Utrecht en Master of Medical Sciences in Orthoptics in Sheffield, Engeland. Ze is een zeer ervaren hogeschooldocent aan de Hogeschool van Utrecht en orthoptist bij Isala te Zwolle. Haar expertise is concomitant scheelzien, binoculair zien en asthenope klachten. Regelmatig spreekt ze over bovenstaande onderwerpen tijdens (internationale) congressen. Ze is ook (mede) auteur van diverse boeken over praktische vaardigheden en geneesmiddelen en het oog. 

Jan Roelof Polling studeerde in 1998 af als orthoptist en is momenteel hoofddocent orthoptie aan de Hogeschool van Utrecht, Nederland. In 2019 zal hij zijn proefschrift over de ontwikkeling en behandeling van myopie voltooien. Eén van de belangrijkste onderwerpen van zijn promotietraject is de behandeling van myopie progressie door middel van atropine oogdruppels. Jan Roelof was negen jaar vertegenwoordiger van Nederland van de International Orthoptic Association (IOA) in 2018 werd hij tot president gekozen. In zijn klinisch werk is hij naast orthoptist ook betrokken bij het myopie controle centrum in het Erasmus MC.