Bas Muijzer

Het beheersbaar houden van de toenemende complexiteit: de intra-operatieve OCT

Tijdens een cornea-transplantatie wordt de cornea (het hoornvlies) getransplanteerd. Voor veel aandoeningen kan ook een gedeelte van het hoornvlies vervangen worden, de zogenaamde lamellaire transplantaties. Daarmee kan specifieker het zieke of ondoorzichtige weefsel vervangen worden. Hierdoor blijft de stabiliteit van de cornea behouden en is de kans op afstoting kleiner. Deze zijn onder te verdelen in de anterieure lamellaire keratoplastiek (ALK) en posterieure lamellaire keratoplastiek (PLK). Sinds de introductie hebben beide technieken zich ontwikkeld om doelmatiger en specifieker ziek of ondoorzichtig weefsel te transplanteren.

Zowel ALK als PLK zijn technisch complexe operaties en visualisatie van de structuren tijdens de operatie kan uitdagend zijn. Dit is vooral het geval bij het beoordelen van de werkdiepte, de interface tussen de cornealagen en wanneer de cornea troebel is geworden. De integratie van optical coherence tomography (iOCT) tijdens de operatie maakt het mogelijk om veilig de cornea-structuren te beoordelen.
Aan de hand van beeldmateriaal zal worden getoond hoe intra-operatieve OCT (iOCT) geleide lamellaire cornea-transplantaties worden uitgevoerd bij ALK- en PLK-operaties. Voorts zullen wij de resultaten presenteren van onze studie naar de introductie van iOCT op de uitkomsten van Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK), een type PLK. Bij 44 operaties hebben we de operatietijd, pre en postoperatieve visus en adverse events gemeten. De operatietijd daalde significant (no-iOCT: 68 min ± 16 initial OCT experiences: 58 min ± 12 standardized iOCT: 46 min ±14, P<0.01) en een dalende trend van adverse events werd waargenomen (P=0.05). Er werd geen verschil in visus voor en na de operatie of tussen de groepen gemeten. 
iOCT opent nieuwe mogelijkheden om lamellaire cornea-transplantaties te visualiseren. Dit maakt het mogelijk om operatieprotocollen te optimaliseren en gepersonaliseerde operaties te faciliteren zonder een toename van complicaties. Daarnaast zijn wij gestart met een prospectief onderzoek naar het gebruik van iOCT tijdens corneatransplantaties.

CV

In 2012 is Bas Muijzer begonnen met de opleiding Optometrie, welke hij in januari 2017 heeft afgerond. Tijdens zijn studie was Bas al geïnteresseerd in wetenschap en heeft hij onderzoek uitgevoerd naar refracties bij keratoconus-patiënten. Dit resulteerde in een succesvolle wetenschappelijke publicatie in een internationaal tijdschrift. Na zijn studie heeft hij het onderzoekstraject doorgezet naast zijn werk als optometrist in het Alrijne ziekenhuis. In 2018 is Bas begonnen aan een fulltime promotieonderzoek met als onderwerp: “clinical applications of intra-operative optical coherence tomography in ophthalmic surgery” onder leiding van prof. dr. S.I. Imhof en dr. R.P.L. Wisse.