B. van der Linden (NKL)

De rollen en verantwoordelijkheden in het toepassen van Nachtlenzen

Als leverancier hebben wij de verantwoordelijkheid het doel en de doelgroep helder te beschrijven en de veiligheid en effectiviteit van elk product te bewijzen. Mogelijke risico's die het doel of de doelgroep met zich meebrengen moeten worden geadresseerd en geminimaliseerd. Dit alles is verankerd in het kwaliteitssysteem van ons als fabrikant en jaarlijks beoordeeld door een officiële keuringsinstantie, aangewezen door het Ministerie van Volksgezondheid. In het geval van myopie management hebben we een wezenlijk ander doel en een andere doelgroep dan in het geval van myopie correctie.

De contactspecialist heeft een andere verantwoordelijkheid, namelijk de levenslange bewaking van de gezondheid van het oog van zijn/haar klant waarbij het juiste hulpmiddel wordt aangeboden. Op basis van deze factoren samen, is het voor ons als fabrikant logisch dat hier geen sprake meer is van de verkoop van een product (eenmalig) maar van een concept waarin de contactlens specialist en de consument in een continu proces van ondersteuning en begeleiding het beste geholpen wordt. Geholpen worden in het dragen van de gezamenlijke verantwoording voor de effectiviteit, veiligheid en welzijn van alle partijen. We zijn allemaal gebaat bij een levenslang succes. Waar dat nodig is, moeten en kunnen we elkaar met de huidige stand van de techniek prima in ondersteunen.
 
Ondanks dat iedereen die bijdraagt aan het succes van deze behandeling weet welke verantwoordelijkheden het draagt, ontslaat dat je niet van de ondersteuning van de mededeelnemers in het proces. Praktisch betekent dit dat alles uiteindelijk draait om de communicatie. Communicatie die nodig is iedereen in het proces op de hoogte houden en bij de les te houden om succesvol en veilig nachtlenzen aan te passen.

CV

Als biomedische werktuigbouwingenieur gepromoveerd op het modelleren van mechanische eigenschappen van weefsel. Sinds 20 jaar werkzaam bij NKL als ontwikkelaar van contactlenzen en software voor de ondersteuning van de productie van contactlenzen tot het aanpassen ervan. Vanaf 2012 als technisch directeur verantwoordelijk voor alles wat met techniek te maken heeft en de bewaking van de kwaliteit ervan. Gelukkig is er nog voldoende tijd voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lensontwerpen en productietechnieken.