J. Bruijning (Hogeschool Utrecht)

Opleiden tot Reflectieve EBP Oogzorgprofessionals die onderzoeken, innoveren en implementeren

De wereld verandert snel, zeker op het gebied van technologie en gezondheid. Dit vraagt om zorgprofessionals die wendbaar zijn en bij kunnen dragen aan innovatie van het beroep. Waar hbo-opleidingen vroeger enkel instellingen voor onderwijs waren, ontwikkelen zij zich de laatste decennia tot Kennisorganisaties met onderwijs in onderzoek (University of Applied Sciences) en als belangrijke partner van de beroepspraktijk. In lijn hiermee, besteden ook de Oogzorgopleidingen meer aandacht aan de ontwikkeling van studenten tot reflectieve professionals die kritisch naar zichzelf en hun beroep kijken, beschikken over onderzoekend vermogen, en hun eigen werkveld blijven vernieuwen en verrijken door creatief, innovatief en methodisch te werk te gaan. 
De afgelopen jaren is druk gewerkt aan verbeteringen in het onderwijs met betrekking tot Evidence Based Practice? (EBP). Momenteel wordt verder gewerkt aan een nieuwe curriculum waarbij uitvoerig aandacht besteed aan het ontwikkelen van competenties op het gebied van ‘Reflecteren en handelen volgens EBP’ en van ‘Onderzoeken, innoveren en implementeren’. Simultaan wordt gewerkt aan de verder invulling van het onderzoeksprogramma ‘Visueel Functioneren en Participatie in alle Levensfasen’, zodat docenten en studenten in samenwerking met de beroepspraktijk deel kunnen nemen aan praktijkgericht onderzoek en de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe kennis voor de Oogzorg. In deze presentatie wordt een kort overzicht gepresenteerd van de activiteiten van de Oogzorg-opleidingen om bij te dragen aan innovatie van het beroep en het opleiden van oogzorgprofessionals die klaar zijn voor de toekomst.

CV 

Janna Bruijning (1981) studeerde in 2006 af als bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2013 rondde zij bij de afdeling Oogheelkunde van het VU medisch centrum haar promotieonderzoek af naar revalidatiebehoeften van slechtziende ouderen. Tevens voltooide zij de postdoctorale opleiding tot Epidemioloog bij het EMGO+ instituut. Vanwege haar passie voor onderzoek In onderwijs heeft zij daarnaast bij verschillende (gezondheidsgerelateerde) opleidingen in het hbo en wo gewerkt als docent op het gebied van onderzoeksvaardigheden. Sinds 2014 is zij als hoofddocent verbonden aan de Oogzorg-opleidingen van de Hogeschool Utrecht waar zij werkt aan de vervlechting tussen onderwijs, onderzoek en praktijk.