K. van Dijk (Netherlands Institute for Innovative Ocular surgery (NIIOS), Melles Hoornvlieskliniek Rotterdam)

Hoornvliestransplantaties – Het postoperatieve traject

Terwijl in het verleden voornamelijk één type hoornvliestransplantatie - namelijk de perforerende keratoplastiek - werd uitgevoerd voor verschillende indicaties, zijn er tegenwoordig specifieke opties per indicatie beschikbaar. Hoornvliesaandoeningen worden momenteel behandeld met minimaal invasieve, doelgerichte operaties, volledige-dikte-vervanging van de cornea vermijdend. Hierdoor is vroegere interventie met minder postoperatieve complicaties en jarenlang bruikbaar zicht voor de patiënt mogelijk geworden.
Met de transplantatie alleen is de behandeling echter nog niet afgelopen, maar begint het postoperatieve zorgtraject. Deze richt zich, naast het optimaliseren van het zicht, op het behoud van een gezond, helder en lang functionerend transplantaat. Zowel de visuele rehabilitatie als de transplantaatoverleving kunnen worden beïnvloed door verschillende factoren. Het is essentieel deze factoren te kennen om zodoende de postoperatieve zorg te verbeteren en complicaties te kunnen voorkomen.
Ook het dragen van contactlenzen kan factoren induceren die de transplantaat-overleving direct of indirect kunnen beïnvloeden. De toepassing van contactlenzen na hoornvliestransplantatie moet daarom worden beoordeeld op basis van noodzaak en timing. Daarbij is het belangrijk bedacht te zijn op het feit dat elk soort transplantatie-techniek een andere benadering vereist.

CV

Korine van Dijk rondde in 1995 de opleiding Optometrie aan de Hogeschool Utrecht af. Na haar opleiding is zij werkzaam geweest in diverse contactlenspraktijken. Sinds 2009 is zij werkzaam als optometrist bij het Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery (NIIOS), een onafhankelijk tertiair verwijsinstituut. Daar is zij betrokken bij de behandeling van patiënten met diverse cornea-aandoeningen en doet zij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van lamellaire corneatransplantatie-technieken. Recentelijk is zij aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op dit onderzoek met haar proefschrift ‘Clinical outcomes of modern lamellar keratoplasty techniques’.