N. Soeters (UMC Utrecht)

Een prospectieve 3-armige studie naar pijn en epitheelgenezing na een crosslinking behandeling

 
Doel:
Onderzoek naar de mate van pijn en wondgenezing bij drie verschillende regimes na een corneal crosslinking (CXL) behandeling. 

Methode:
In deze prospectieve cohortstudie zijn 60 ogen van 60 patiënten geïncludeerd die een CXL behandeling ondergingen voor progressieve keratoconus. Patiënten kregen na de behandeling een zachte bandage contactlens (n=20), een zalfverband (n=20) of alleen antibioticazalf (n=20). De primaire uitkomstmaten waren postoperatieve pijn en kwaliteit van leven, gemeten met een McGill pijn vragenlijst en een Visual Analogue Score (VAS), en de epitheelgenezing na twee dagen. Secundaire uitkomstmaten waren correlaties tussen de mate van pijn en psychische factoren die de perceptie van pijn kunnen beïnvloeden, en de hoeveelheid genomen pijnmedicatie. 

Resultaten:
Patiënten hadden gemiddeld veel pijn na CXL (gemiddelde VAS 5.9 & 2.6). Het postoperatieve beleid heeft de mate van pijn niet significant beïnvloed, hoewel de groep met alleen antibioticazalf een hogere VAS aangaf (VAS 6.6 vs. 5.6 & 5.6; P = 0.450). Het percentage ogen met gesloten epitheel na twee dagen was het hoogst in de groep met zalfverband (85% vs. 65% met bandagelens en 70% met antibioticazalf; P = 0.434). Correlaties met pijn beïnvloedende factoren waren zwak (R2 ). 

CV

Nienke Soeters voltooide haar opleiding Optometrie aan de Hogeschool Utrecht in 2004. In 2015 promoveerde ze bij het UMC Utrecht op het onderwerp 'Applications and advantages of corneal crosslinking for treatment of keratoconus'. Haar focus ligt bij crosslinking, een behandeling om progressie van keratoconus te stoppen. Daarnaast schijft ze columns met een wetenschappelijk tintje voor een digitaal Nederlands contactlensblad en heeft ze ervaring op het gebied van het aanmeten van medische contactlenzen. Ze is lid van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) en van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), en heeft de afgelopen jaren gepubliceerd en gepresenteerd over bovenstaande onderwerpen.