C. van Luijk (UMC Utrecht)

De Wondere Wereld van de Keratoplastiek: een update over mogelijk- en onmogelijkheden, indicatiestelling, complicaties, nazorg en optimalisatie van de visus.

Het geven van een praktische update over corneatransplantaties
Methode:
Aan de hand van een fictieve casus zal een overzicht gegeven worden van diverse typen corneatransplantaties, de indicaties hiervoor, en de voordelen, nadelen en beperkingen per operatie. Per casus zal extra nadruk gelegd worden op de mogelijke bijdrage van optometristen bij voorbereiding en nazorg van deze patiëntengroep.
Resultaten:
Een bruikbaar en praktisch overzicht over het behandeltraject bij corneatransplantaties.
Conclusie:
Corneatransplantaties omvatten meer dan alleen een operatie door de oogarts. Deze behandelingen vergen vaak een multidisciplinaire aanpak waarin de optometrist op diverse vlakken een belangrijke rol kan spelen.

CV

Chantal van Luijk voltooide haar opleiding geneeskunde in Leiden in 2006 en was tot 2009 arts, arts-onderzoeker en weefsellaborant bij het NIIOS te Rotterdam. Ze is sinds 2014 werkzaam in het UMC Utrecht als oogarts, cataract-, voorsegment-, en corneachirurg en voert daar nagenoeg alle vormen van corneatransplantaties uit. Daarnaast heeft ze diverse aandachtsgebieden waaronder het verwijderen van pterygia, berekenen van IOL-sterktes na refractiechirurgie en ziet ze veel allergie-patiënten waarvoor ze een nauwe samenwerking met de afdeling dermatologie heeft.