J. Mulder MSc (Hogeschool Utrecht)

Informed consent met betrekking tot orthokeratologie in Nederland

 
De Informed consent (toestemmingsverklaring) die is opgesteld door de OVN-commissie Contactlenzen heeft als doel om de toekomstige gebruiker van orthokeratologie te informeren over de wijze waarop orthokeratologie veilig kan worden toegepast en welke voor- en nadelen aan deze manier van refractiecorrectie verbonden zijn. Tevens informeert deze toestemmingsverklaring over de wijze waarop u als gebruiker het beste kunt omgaan met orthokeratologie om zodoende de risico’s op complicaties tot een minimum te beperken.

CV

Jeroen Mulder is in 2005 afgestudeerd als optometrist, nadat hij in 2001 zijn opleiding tot opticien had afgerond. Tot 2015 combineerde hij werkzaamheden in de eerste en de tweede lijns-oogzorg bij verschillende bedrijven. Sinds 2011 is hij werkzaam op de Hogeschool Utrecht, waar hij momenteel verantwoordelijk is voor het contactlens-gerelateerde onderwijs. Daarnaast is hij voorloper in alle digitale onderwijsontwikkelingen en heeft hij een passie voor myopie management, waar hij meewerkt aan internationaal richtlijnen en protocollen.
 
In 2017 heeft hij zijn MSc titel behaald in Clinical Optometry aan City, University of London. Zijn thesis was getiteld ‘The effect of fluorescein sodium dye on tear film characteristics’ waar hij de betrouwbaarheid van de topograaf heeft onderzocht. Sinds 2014 maakt hij onderdeel uit van de programmacommissie van het Nederlands Contactlens Congres (NCC), waar hij verantwoordelijk is voor de inhoud van het programma. In 2018 heeft hij aan de wieg gestaan van de eerste contactlens-gerelateerde OVN-commissie Contactlenzen waarvan hij het eerste product, een orthokeratologie gerelateerd informed consent, zal introduceren op dit congres.