M. van Beusekom (BOptom, FIACLE)

Beter of best? Hoe kritisch ben jij?

Ontwikkelingen binnen ons vakgebied gaan snel en met grote regelmaat vinden nieuwe technologieën en nieuwe producten hun weg naar onze praktijken. Een stroom aan ontwikkelingen impliceert ook dat er veel informatie op ons af komt. Informatie die in de meeste gevallen ook vanuit de leverancier wordt meegeleverd. Of sterker nog: het besluit om te gaan werken met deze nieuwe producten wordt logischerwijs meestal enkel en alleen bepaald op basis van deze door de leverancier geleverde informatie.
Ons vakgebied is daarnaast sterk aan het ontwikkelen. We hebben het steeds vaker over de plichten ten aanzien van klanten/patiënten die ons vak met zich meebrengt. Steeds vaker worden wij geconfronteerd met vragen over het WAAROM van de productkeuzes en adviezen die wij maken voor onze klanten en patiënten. Ook kijkend naar toekomstige ontwikkelingen zal het steeds belangrijker gaan worden dat wij de keuze die wij maken goed kunnen uitleggen, maar zal er ook van ons verwacht worden dat we up-to-date zijn ten aanzien van al deze ontwikkelingen.
In deze lezing zullen wij kijken naar de manier waarop je als professional om kunt gaan met dergelijke keuzes en vooral de informatie die de basis vormt voor de keuzes die wij moeten maken. De centrale vraag die iedereen zich zou moeten stellen: ‘hoe kritisch ben ik eigenlijk?’. Geloven wij eenvoudig de verstrekte informatie of gaan we kritischer om met de aangeboden informatie? Checken we bronnen om zo onze eigen mening te bepalen en daarmee de juiste professionele afweging te maken, die wij vervolgens op een goede manier aan onze klanten / patiënten kunnen uitleggen? En hoe komen we snel aan informatie die ons kan helpen een mening te vormen. En niet onbelangrijk, hoe bouwen wij onze ervaring met nieuwe producten op een goede manier op.
Kortom, een 20 minuten waarin de spiegel voorgehouden zal gaan worden om u te helpen de weg te vinden in een waterval aan informatie die dagelijks op ons afkomt.

CV

Marco van Beusekom volgde de optiekopleiding aan de Christiaan Huygensschool in Rotterdam, waar hij in 1985 afstudeerde. Daarna volgde hij de (mbo) opleiding Optometrie eveneens in Rotterdam en vervolgens de opleiding tot contactlensspecialist in Haarlem. In januari 2002 studeerde hij af aan de Hogeschool van Utrecht, afdeling Optometrie.
Vanaf begin jaren ’90 heeft hij zich helemaal toegelegd op het aanmeten van contactlenzen en heeft hij ervaring opgebouwd met het aanmeten van lenzen voor cosmetische toepassingen, maar ook toepassingen voor medische indicaties. Sinds 2011 werkt hij voor Johnson & Johnson Vision Care als Professional Affairs Manager Benelux. In de afgelopen 20 jaar heeft hij vele lezingen gegeven over de toepassing van contactlenzen en praktijkmanagement in zowel Nederland maar zeer zeker ook internationaal. Hij is een veel gevraagd spreker op diverse internationale congressen en heeft naast de lezingen ook vele artikelen geschreven over het onderwerp contactlenzen.
Marco van Beusekom is bijzonder lid van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG), bestuurslid van de stichting NCC en grondlegger van het NCC congres, waarvan hij nu nog de rol van scientific director vervult. In 2008 ontving hij het erelidmaatschap van de Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten (ANVC) voor zijn rol binnen de promotie van de contactlens en zijn werk voor het NCC en Podium Cornea & Contactlenzen. In 2017 ontving hij de Jan Kok penning voor zijn bijdrage aan de promotie van contactlenzen en het contactlens onderwijs in het algemeen.