Dr. E.M. Busch (NWZ locatie Alkmaar)

Behandeling via (diabetes) macula-oedeem

Jaarlijks worden in Nederland meer dan 100.000 intravitreale injecties met anti-VEGF toegediend. De belangrijkste indicaties zijn natte maculadegeneratie en macula oedeem, ten gevolge van vaatafsluiting of diabetes. Meestal wordt er begonnen met Avastin, om bij onvoldoende werkzaamheid over te schakelen op een andere VEGF-remmer. In deze voordracht zullen de pathofysiologie van vaatlekkage en de mogelijke aangrijpingspunten voor therapie worden besproken. Na het volgen van deze presentatie zal u duidelijk zijn dat voor macula oedeem ten gevolge van diabetes, of ten gevolge van retinale vaatafsluiting, het gebruik van corticosteroïden te overwegen is. Verder zullen de bijwerkingen van intraoculaire corticosteroïden besproken worden. De presentatie zal worden afgesloten met een beslisboom voor therapie voor diabetisch macula oedeem.

CV

Na zijn academische promotie in 1999 (proefschrift: on the dark side of light) voltooide Dr. Eelco Busch zijn opleiding tot oogarts in 2005 in het AMC. Vervolgens werkte hij in onder andere in het oogziekenhuis Rotterdam. Sinds 2008 werkt hij in het NWZ, locatie Alkmaar. Dr. E.M. Busch heeft als aandachtsgebieden vitreoretinale – en implant refractieve chirurgie.
De implant refractieve chirurgie omvat cataractchirurgie met implantatie van torische en of multifocale lenzen, refractieve lenswissels en (fake) artisan lensimplantaten.  Zowel de verzekerde als de niet verzekerde zorg vinden plaats in het ziekenhuis. In Alkmaar worden sinds de jaren 90 vitrectomieën uitgevoerd. Bij de therapie voor retinale aandoeningen zijn sinds 2008 intravitreale injecties met anti VEGF en later ook met corticosteroïden toegevoegd.