Dr. P.J. de Lint (Eyescan, Timeff)

Kunstmatige intelligentie en algoritmes in de oogzorg: van theorie naar praktijk

Het geven van voorbeelden en principes wat betreft de inzet van kunstmatige intelligentie en algoritmes voor ondersteuning van beslissingen in de oogzorg. 

Materialen en methoden:
De informatie is verzameld uit wetenschappelijke literatuur, internet, congressen en persoonlijke communicatie. 

Resultaat:
Er zullen meerdere voorbeelden worden beschreven waar beslissingsondersteuning kan worden gegeven zoals: visus en online refractie-metingen (Easee en Opternative), triage (PEEK), diabetsiche retinopathie screening (IDx en Eyenuk), leeftijdsgebonden macula degeneratie, en glaucoom diagnose en screening. Bij de meeste benaderingen wordt data van fundus fotografie, gezichtsveldonderzoeken en optical coherence tomography (OCT) gebruikt. Toepassingen van kunstmatige intelligentie gaan nog een stap verder in een lopende samenwerking tussen Moorfields Eye Hospital uit London en DeepMind (onderdeel van Google). Hierbij worden kansberekeningen gedaan op verschillende differentiaal diagnosis van retinale aandoeningen bij individuele patiënten. Deze resultaten zijn net zo goed of beter dan wat retinale experts presteerden. De Weense onderzoeksgroep, onder leiding van Prof Schmidt-Erfurth, heeft gelijksoortige resultaten gerapporteerd. Een aantal basisprincipes zullen worden besproken zoals: hoe een mens en hoe een lerend computer systeem tot een inzicht komt voor een oogzorg beslissing. Verder zullen termen als ‘Black Box vs Biomarker based’ kunstmatige intelligentie en ‘Supervised’ versus ‘Unsupervised’ machine learning worden besproken. 

Conclusie:
Voor een aantal onderdelen in de oogzorg zijn er reeds bruikbare systemen welke middels kunstmatige intelligentie en algoritmes beslissingen ondersteunen. Het lijkt verstandig om in de (oog)zorg alleen beslissingsondersteuning te accepteren wanneer deze traceerbaar is. Regelgeving, publieke acceptatie en (behoudende) oogzorg professionals zullen resulteren in een langzame transitie. Voorlopig zullen de medische experts fungeren als ‘gouden standaard’.

CV

Peter Jaap de Lint behaalde zijn artsexamen in 1993, promoveerde bij oogheelkundige fysica in 1997 en volgde zijn opleiding tot oogarts in Utrecht. Hij werkte in het Medische Centrum Alkmaar tot 2009, was mede oprichter van het Oogcentrum Noordholland en was werkzaam bij het Oogziekenhuis Zonnestraal, locatie Zaandam. Sinds 2018 werkt hij als oogarts voor Eyescan in Emmen. Verder is hij:
- Adviseur Timeff, elektronisch patiënten dossier software
- Advisory board van Easee, online oogmetingen
- Adviseur IDx, kunstmatige intelligentie software FDA approved for diabetic retinopathy screening 
- Medisch adviseur Eye Care Foundation
- Consulent oogarts Koninklijke Visio