H.P. Derksen FAAO (Holsboer Optometrie/ Elvea Low Vision)

Waarom biedt Low Vision interventie niet altijd het gewenste resultaat?

Doel:
Binnen de bestaande Low Vision ondersteuning zowel in hulpmiddelen als ook in training en aangeboden revalidatie bij cliënten met ernstige of forse slechtziendheid, blijkt in een aantal gevallen toch geen bevredigend eindresultaat van de behandeling of gestelde doelen behaald te worden, ondanks voortekenen die anders doen vermoeden. In vrijwel alle gevallen is het voornaamste doel de zelfredzaamheid van de slechtziende cliënten te laten behouden. Een opdracht die ook vanuit de overheid wordt gepropageerd, om mensen zolang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. De gestelde doelen liggen hierbij voornamelijk op lezen, televisie kijken, computer ondersteuning, activiteiten van dagelijks leven, sociale interactie en mobiliteit.
 
Veel ouderen zijn alleen en hebben geen directe hulp van kinderen of partners en zijn aangewezen op begeleiding van anderen waar in veel gevallen geen of ander contact bestaat dan dat met de familie. Het gevoel van afhankelijk zijn en moeten vragen om hulp is voor veel ouderen een drempel en kan in sommige gevallen een aanleiding zijn voor het ontwikkelen van een vorm van depressiviteit. Ouderen die daarbij ook nog een afname van hun zichtvermogen hebben, beschikken niet over een visuele compensatie in detail waarneming welke wel aanwezig is bij leeftijdgenoten. Deze afname in detailzicht remt de stimulans tot actie en activiteiten in het dagelijks leven op tal van terreinen in en om de leefomgeving.
 
Methode
In de literatuur wordt vanuit verschillende kanten belicht welke optometrische elementen men kan toepassen en controle-onderzoeken kan inbouwen om een zo optimaal beeld van de oogaandoening te krijgen en daar de aanpasstrategie op toe te passen. Naast de verlichting, het contrast, locatie scotomen, cognitieve invloed en begrip voor de ontstane afname in visus bij de patiënt zelf, zal nader worden in gegaan op de veranderingen die optreden bij mensen met een visuele stoornis.

CV

Peter Derksen, heeft na afronden van de HBO deeltijd in 2008 zijn Fellowship bij de AAO behaald en is in 2013 begonnen met de Clinical Diplomate Low Vision opleiding bij de AAO en heeft deze onlangs 10 november jl., afgerond in San Antonia, Texas als eerste in Nederland en Europa. Derksen is zes dagen per maand werkzaam in verschillende ziekenhuizen in Nederland voor klinische Low Vision en vult de resterend tijd in zijn eigen praktijk te Arnhem. Daarnaast is hij werkzaam voor NOC*NSF, IBSA en IPC als classifier voor visueel gehandicapten (top)sporters.