Utrecht University

Gezondheidswetenschappen voor zorgprofessionals

Masterprogramma Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals
Gezondheidswetenschappen voor zorgprofessionals richt zich op de kleinere beroepen in de gezondheidszorg met een beperkte onderzoekstraditie. Werk je bijvoorbeeld als logopedist, diëtist, huidtherapeut, verloskundige, ergotherapeut, medische hulpverlener, optometrist, orthoptist, mondzorgkundige of podotherapeut? Dan is deze master iets voor jou! Combineer werk en studie en ga samen met gemotiveerde docenten en medestudenten aan de slag om de wetenschappelijke kennis voor je vakgebied uit te breiden. Zo draag je bij aan de innovatie van jouw zorgpraktijk.

HET VAKGEBIED Dit masterprogramma richt zich op beroepen in de gezondheidszorg die nog aan de basis staan van de academisering van hun vakgebied en die de kwaliteit en doelmatigheid van hun zorg zichtbaar willen maken. Je leert technieken om die wetenschappelijke basis te verstevigen. Door kennisuitwisseling tussen diverse disciplines op het gebied van onderzoek draag je als student van deze master bij aan de ontwikkeling van je beroep en de zorg voor cliënten.

IETS VOOR JOU? We leiden we je op tot academicus die in staat is bij te dragen aan de ontwikkeling en innovatie van jouw zorggebied. Je leert werken met verschillende onderzoeksmethoden en –instrumenten en literatuur kritisch te beoordelen. Daarna begin je met het opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. Via een keuzevak kun je een eigen accent aanbrengen binnen je opleiding gericht op onderzoek, onderwijs, kwaliteit van zorg, leiderschap of beleid.

OPLEIDING IN HET KORT •  Duur opleiding: 2 jaar (60 EC) •  Vorm: deeltijd •  Gemiddelde studiebelasting: 20 uur per week •  Voertaal: Nederlands, literatuur: Engels •  Startdatum: 1 september •  Aanmelddeadline: 1 april •  Titulatuur: Master of Science •  Aangeboden door: Faculteit Geneeskunde Officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam Klinische Gezondheidswetenschappen (code 66563). Een deel van de cursussen wordt gezamenlijk aangeboden met de masterprogramma’s Fysiotherapiewetenschap en Verplegingswetenschap van de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen. Het onderwijs is op vrijdag van 9.00 - 17.00u.

DEZE MASTER IN UTRECHT ]
■     De Utrechtse masterprogramma’s van de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen hebben een uitstekende reputatie. Dit blijkt onder andere uit jaarlijkse beoordelingen van de Masterkeuzegids op basis van informatie over de opleiding, de meningen van experts en oordelen van studenten.
■     Ruim 80% van de afgestudeerden heeft binnen een jaar een functie die aansluit bij de opleiding.
■     De kleinschalige opleiding is laagdrempelig en zorgt ervoor dat studenten en docenten elkaar kennen.
■     Studenten en docenten zijn heel gemotiveerd om bij te dragen aan de innovatie van de zorg en de zorgverlening in het algemeen.
■     Afstudeeronderzoek is gekoppeld aan onderzoekslijnen in de betreffende vakgebieden, daartoe wordt samengewerkt met preferred partners bij universiteiten en lectoraten in het binnen- en buitenland.
■     Het deeltijdprogramma maakt combinatie van werken en studeren aan de universiteit mogelijk. (onderwijsdag op vrijdag)

CARRIÈREPERSPECTIEVEN Als afgestudeerde (Master of Science) van dit masterprogramma kun je op verschillende plekken in het academische veld of in jouw vakgebied aan de slag. Je kunt functies op academisch denk- en werkniveau vervullen op het gebied van zowel onderzoek, onderwijs, management als beleid. Voorbeelden hiervan zijn: onderzoeker, docent aan een hogeschool, kwaliteitsfunctionaris of beleidsmedewerker. Deze master biedt je een solide basis om je als promovendus verder in wetenschappelijk onderzoek te specialiseren. Toelatingseisen • een hbo-diploma gezondheidszorg of gelijkwaardig (bijv. logopedie, diëtetiek, huidtherapie, verloskunde,  ergotherapie, medische hulpverlening, optometrie, orthoptie, mondzorgkunde), aangevuld met: - een premasterprogramma Klinische

Gezondheidswetenschappen of een equivalent daarvan, met aantoonbaar voldoende academische vaardigheden; - de eis van vwo-wiskunde, of: • een universitair bachelordiploma uit het interessegebied mens en gedrag of het interessegebied mens, dier en gezondheid met aantoonbare belangstelling voor de klinische gezondheidszorg. Meer informatie over aanmelden en inschrijven via www.uu.nl/masters/gwzp.