Schwab (Essilor)

Hoe verhoudt oogzorg zich in verhouding tot een verdienmodel in de optiek?

Om daar zicht op te krijgen heb ik in de afgelopen jaren veel gesprekken gevoerd met onder andere optiek-ondernemers, oogartsen en optometristen. Deze gesprekken vonden plaats met  verschillende opdrachtgevers waarin ik in de meeste gevallen een commerciële taak uit te voeren heb. Niet in de laatste plaats waar het gaat om oogzorg.
Er is veel kennis, we struikelen er haast over, echter weten we oogzorg in de meeste gevallen niet op de kaart te zetten. De klant gaat bij klachten in de meeste gevallen naar de huisarts om vervolgens bij de oogarts terecht te komen. In gesprek met oogartsen vinden zij dat de optometristen veel klachten kunnen opvangen. Er gaat dus iets mis! Terwijl 75% van de klanten naar de opticien gaat voor een oogmeting, komt maar 5% bij de optometrist terecht en gaat 15% naar de oogarts. Als het gaat om toegevoegde waarde, wat je met oogzorg beoogt, richt de optiekondernemer zich nog steeds op een product dat het meest onder druk staat; de bril! Daarbij spelen de zorgverzekeraars een belangrijke ‘angst’ rol. Het verdienmodel is ook eerder op ‘angst’ gebouwd dan op een adequaat verdienmodel.
Waar het aan ontbreekt is de strategie en visie in de optiek in Nederland om oogzorg neer te zetten.  Maar ook het vertrouwen in onszelf. In mijn optiek dient oogzorg serieus genomen te worden en moet dit het leidende onderdeel van de optiek zijn. Daarvoor is een andere structuur en een ander verdienmodel nodig. Hoe ga je de klant benaderen en waar krijgt kennis zijn praktische vorm? Alle elementen zijn in de meeste gevallen al aanwezig. Het is van belang een andere werkwijze toe te passen. Wat bied je je klanten aan? Hoe communiceer je dit met je klanten?  Laat je niet leiden door de waan van de dag, maar pak de dag. Als oogzorg leidend is, zal de verkoop van de bril en alle aanverwante artikelen een logisch gevolg zijn. Met andere woorden de befaamde ‘toegevoegde waarde’.

CV

Sinds 1999 ben ik werkzaam in de optiek. Mijn werkzaamheden zijn begonnen bij Hydron Optical (Coopervision) vervolgens, Sauflon, Ocular Sciences ben ik geëindigd bij Essilor. Bij alle organisaties heb ik een commerciële functie uitgevoerd in een rayon, maar meestal door heel Nederland. In 2009 heb ik besloten om zelfstandig ondernemer te worden. Met mijn accreditatie als coach heb ik werkzaamheden van dien aard gedaan, maar ook op het vlak van trainingen en sales-ondersteuning. Nu is één van mijn voornaamste opdrachtgevers Rockmed Opto, alwaar ik mij bezig houd met de strategiebepaling en het in de markt zetten van deze divisie binnen Rockmed.