A. Keuken MSc (Hogeschool Utrecht)

Contrastgevoeligheid meting in de optometrie praktijk 

Het meten van de contrastgevoeligheid in de optometriepraktijk en klinische setting kan heel waardevol zijn. Deze meting levert in veel gevallen meer relevante informatie op dan een visusmeting. Zeker als er ook een mogelijkheid is om de contrastgevoeligheid in mesopische omstandigheden te meten. Dit zal mede duidelijk worden gemaakt aan de hand van voorlopige resultaten van een onderzoek wat uitgevoerd wordt aan City, University of London. Bij dit onderzoek wordt gekeken wat het effect van leeftijd is op de visus en contrastgevoeligheid, zowel onder photopische als mesopische omstandigheden. Bij diverse oogaandoeningen kan de contrastgevoeligheid verminderd zijn in een zeer vroeg stadium. Het is echter van belang dit effect te scheiden van normale veranderingen als gevolg van leeftijd. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de Acuity Plus test. Dit is een gecomputeriseerde test waarmee visus en contrastgevoeligheid, zowel in photopische als mesopische omstandigheden gemeten kan worden.  

CV

Arjan Keuken is in 1991 begonnen in de optiek en heeft de diverse optiek- en contactlensopleidingen gevolgd. In 2002 heeft hij de HBO optometrie afgerond en is tussen 2002 en 2016 werkzaam geweest in de optometrie praktijk Damme Optometrie. Sinds januari 2016 is hij werkzaam als docent aan de opleiding Optometrie aan de Hogeschool Utrecht. In 2012 voltooide hij de master studie MSc in Optometry and Visual Science aan City, University of London. Momenteel volgt hij aan dezelfde universiteit een promotietraject.