S. Mueller-Schotte (Hogeschool Utrecht)

Shedding Light on Daily Functioning of Older Adults: The Role of Visual Functioning and Beyond

In een ouder wordende bevolking zullen meer mensen langer leven met de gevolgen van leeftijd gerelateerde veranderingen en/of ziektes. Het vinden van een evenwicht tussen dagelijkse activiteiten en de uitdagingen die het ouder worden met zich meebrengen, zoals een verhoogd risico op functieverlies of chronische aandoeningen, is niet eenvoudig.
Tijdens deze lezing zullen de resultaten van het onderzoek op het gebied van functiebehoud bij ouderen worden gepresenteerd. Het doel van het onderzoek was verschillende aspecten van het dagelijkse functioneren op hogere leeftijd te belichten en de invloed van een aantal factoren op dit functioneren te onderzoeken. Onder andere werd het verloop van functieverlies in het uitvoeren van individuele dagelijkse activiteiten (bv. beheren van de eigen financiën, huishoudelijk werk) onderzocht en grafisch weergegeven. Verder werd de invloed van hoor- en gezichtsvermogen en het wel of niet hebben van chronische aandoeningen op dit verloop onderzocht.  

CV

Sigrid Mueller-Schotte, OD, PhD, FAAO is reeds aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op de invloed van het gezichtsvermogen op het dagelijkse functioneren bij ouderen. Verder is zij opgeleid als Augenoptikermeisterin (Duitsland), Doctor of Optometry met specialisatie Primary Care (VS) en epidemioloog (NL). Sinds meer dan 17 jaar is zij als docent werkzaam aan de Hogeschool Utrecht en heeft jarenlange internationale ervaring in de klinische praktijk op alle gebieden van de optometrische diagnostiek. Sigrid heeft talrijke nationale en internationale publicaties in wetenschappelijke en professionele tijdschriften. Sinds 2009 is zij betrokken bij het Board of Management en Board of Examiners voor het Europees Diploma in Optometrie.