F. Buijs (BOAC) en K. Hoendervangers (Mandev Benelux)

Hoe uw medewerkers continu de juiste bijdrage leveren aan uw praktijkdoelstellingen!

 
Goed com­pe­ten­tiema­nage­ment maakt dat jij en jouw team suc­ces­vol om kun­nen gaan met ver­an­de­rin­gen in de dienst­ver­le­ning en met nieu­we ont­wik­ke­lin­gen in de praktijk. Het biedt con­ti­nu zicht op de aan­we­zi­ge en ver­eis­te com­pe­ten­ties bin­nen de praktijk, zo­wel in kwa­li­ta­tief als kwan­ti­ta­tief op­zicht. Kort­om: goed com­pe­ten­tiema­nage­ment biedt een ba­sis voor stra­te­gisch or­ga­ni­sa­tie­be­leid, stra­te­gisch per­so­neels­be­leid en stra­te­gisch op­lei­dings­be­leid. Met uiteindelijk één doel: continuïteit van jouw praktijk!
Je wil natuurlijk dat jouw medewerkers zich continu verbeteren en ontwikkelen op die competenties die ertoe doen zodat zij een optimale bijdrage (gaan) leveren aan de praktijkresultaten en -doelstellingen. Het is gebleken dat de huidige statische manier van functionerings- en beoordelingssystemen niet meer toereikend zijn. De PasMaarToe-methode is erop gericht om jouw medewerkers dagelijks met hun ontwikkelingen en de effecten daarvan bezig te laten zijn.

CV’s

Frank Buijs bekleedde meerdere managementfuncties binnen de Hogeschool Utrecht. Zo maakte hij deel uit van de directie van de opleiding Fysiotherapie, was hij programmamanager van de staf Onderwijs en Onderzoek van de Faculteit Gezondheidszorg en was bijna 10 jaar directeur van de afdeling Optometrie en Orthoptie.
 
Tijdens deze ‘oogzorgperiode’ bekleedde hij meerdere internationale functies: Bestuurslid van het Executive Committee van de Association of European Universities, Schools and Colleges of Optometry (AEUSCO), bestuurslid van de Board of Management van de European Council of Optometry and Optics (ECOO) en Member Board of Trustees van de European Academy of Optometry and Optics (EAOO).
 
Hij was oprichter en de eerste voorzitter van Stichting VOSH Nederland (Volunteer Optometric Services to Humanity); het eerste Europese Chapter van VOSH International.
Hij stond (met enkele internationale collega’s) aan de basis van het Europese accreditatiesysteem voor optometrieopleidingen.
 
Frank Buijs is sinds 2008 erelid van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN).
 
Hij runt momenteel het consultancybedrijfje BOAC (onderwijsadvies, auditing en coaching voor het hoger onderwijs). Samen met drie partners is hij de oprichter van PMTperformance b.v., een organisatie die zich richt op competentiemanagement en bijkomende scholings- en coachings-trajecten.
 
Kees Hoendervangers bekleedde diverse management-/directie- en bestuursfuncties bij diverse retail/groothandelsketens (Albert Heijn, SHV Macro) en zakelijke dienstverlening (Postkantoren b.v).
Sinds 2006 is hij directeur/eigenaar van Mandev Benelux.
Mandev biedt organisatie brede maatwerkprogramma's. Deze programma’s ondersteunen opdrachtgevers bij het vertalen en implementeren van de missie, visie en strategie naar de plek waar de klant de organisatie ontmoet en het oordeel velt: "de laatste meter". Dit door alle medewerkers te ontwikkelen met als doelstelling: gedragsvernieuwing door beter begrip van de organisatiestrategie, meer klanttevredenheid, betere samenwerking, meer creativiteit en een beter resultaat.
 
Met onder andere Frank Buijs is hij medeoprichter van PMTperformance b.v.