Prof. Dr. C. Koppen (Universitair Ziekenhuis Antwerpen)

Beste strategie voor management bij keratoconus

In deze voordracht beschrijf ik hoe we in een universitair centrum omgaan met de keratoconuspatiënten.
Wanneer een nieuwe patiënt zich aanbiedt, zullen we hem informeren over de mogelijkheden van UV-crosslinking ter stabilisatie van de ziekte. In deze presentatie zal ik voorbeelden geven van progressieve keratoconus en de resultaten van crosslinking bij deze patiënten. Bovendien leggen we aan de patiënt uit dat hij niet mag wrijven in de ogen, omdat dit een zeer belangrijke factor is die de conus doet toenemen.
Integrale zorg i.s.m. de optometrist zorgt ervoor dat de patiënt alle opties krijgt voor visuscorrectie: van een optimaal aangepaste bril tot de meest complexe contactlenscorrectie. Voor iedere individuele patiënt gaan we op zoek naar de beste combinatie van visusverbetering en comfort. Hiervoor maken we gebruik van het volledige gamma specialty lenses: soft, hybrid, corneaal en scleraal. In onze ervaring lossen zachte en hybride lenzen de verwachtingen niet in. Vormvaste lenzen, van het corneale en sclerale type blijven de meest gebruikte lenzen. Voor er tot transplantchirurgie gegaan wordt moet de oogarts er zich van vergewissen dat een contactlensaanpassing niet meer mogelijk is. Voor de ernstige vormen van keratoconus kunnen we, dankzij het gebruik van sclerale lenzen, het percentage patiënten dat chirurgie nodig heeft, beperken tot hooguit enkele percenten.
Wat betreft de refractieve chirurgie (laser, ringen en implantlenzen): de toepassing blijft vrij beperkt tot eerder milde vormen van keratoconus, al of niet in combinatie met crosslinking. Bovendien is de voorspelbaarheid van de resultaten problematisch en zijn complicaties niet zeldzaam.

CV

Dr. C. Koppen is voltijds werkzaam in de dienst Oogheelkunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, en is verantwoordelijk voor de subdisciplines pathologie en chirurgie van het voorste oogsegment en voor de hoornvliesbank. Ook is Dr. Koppen actief lid van talrijke nationale en internationale verenigingen; zij is onder andere secretaris van de ECLSO (European Contact Lens Society of Ophtalmologists).  In 2012 is zij gepromoveerd op het onderwerp “Corneal cross-linking and keratoconus”.