Prof. Dr. C. Koppen

Risicofactoren (en herkenning) van een MK

Als contactlensspecialist bent u zeer vertrouwd met de klacht van droge ogen bij de lensdragers: dit is de meest frequente klacht en voorname reden voor lens drop out. Roodheid van een of beide ogen is een veel minder frequent probleem. Bij deze klacht speelt u echter een cruciale rol: een snelle herkenning van een infectieus probleem (bacterie of amoebe) en het onmiddellijk doorsturen naar de oogarts kan het verschil maken voor het behoud of verlies van gezichtsscherpte of zelfs van het oog.
Er zijn echter vele redenen voor rode ogen of rode oogleden en het komt erop aan deze oogkwalen te onderscheiden van de gevreesde infectieuze keratitis. Frequente redenen voor rode ogen kunnen onafhankelijk zijn van het lens dragen: allergie of blefaritis of virale conjunctivitis. Anderzijds kunnen contactlenzen en de lensproducten eveneens aanleiding geven tot (niet-infectieuze) conjunctivitis al of niet gepaard gaand met infiltraten van de cornea. Hoe begin je er aan om het onderscheid te maken tussen de verschillende oorzaken van roodheid? Een grondige ondervraging wat betreft de oculaire en algemene voorgeschiedenis hebt u hopelijk in uw dossier genoteerd toen de lensdrager voor het eerst bij u op consultatie kwam. Een update over hoe de contactlenzen gebruikt en verzorgd worden, is essentiële informatie. Gerichte vragen in verband met het verloop van de klacht en begeleidende symptomen zijn nodig om de diagnose te oriënteren. We bekijken samen hoe belangrijk een systematisch oogonderzoek is. Begrippen zoals conjunctivale versus ciliaire roodheid, papels versus follikels, infiltratie versus ulceratie zullen opgefrist worden.
Doelgroep van deze voordracht zijn alle aanpassers van contactlenzen, maar ook optometristen die betrokken zijn in de zorg voor patiënten met ocular surface disease kunnen hun praktische kennis over rode ogen updaten.

CV

Dr. C. Koppen is voltijds werkzaam in de dienst Oogheelkunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, en is verantwoordelijk voor de subdisciplines pathologie en chirurgie van het voorste oogsegment en voor de hoornvliesbank. Ook is Dr. Koppen actief lid van talrijke nationale en internationale verenigingen; zij is onder andere secretaris van de ECLSO (European Contact Lens Society of Ophtalmologists).  In 2012 is zij gepromoveerd op het onderwerp “Corneal cross-linking and keratoconus”.