Mendy Snel, BSc optometrist & Drs. Annemarie Hagemeijer, gezondheidswetenschapper


Verzeker je van een plaats voor deze workshop en schrijf je hier in!

Hoe maak ik van mijn visitatie een succes?

Binnen de optometrie is kwaliteitsvisitatie relatief nieuw. Toch heeft het in korte tijd al een belangrijke plek ingenomen in de professionele ontwikkeling van de optometrist en het verkrijgen van een vergoeding voor de Juiste Oogzorg op de Juiste Plek (JZOJP). Hoe kun je als optometrist profiteren van visitatie? Wat moet je er voor doen? Hoeveel tijd vraagt het? En hoe zorg je dat je visitatie resultaat oplevert?
In deze workshop delen Mendy Snel en Annemarie Hagemeijer hiervoor de belangrijkste stappen, tips en hulpmiddelen. Aan de hand van voorbeelden gaan deelnemers praktisch aan de slag en kan direct ingespeeld worden op bekende valkuilen en vragen die opkomen. Ook is er aandacht voor de rol van de werkgever bij visitatie. Deze workshop is zeer geschikt voor optometristen die overwegen met visitatie aan de slag te gaan of er net mee gestart zijn. Na deze workshop weten deelnemers wat nodig is om van visitatie een succes te maken. 

CV

Mendy Snel-Brans, BSc optometrist
Sinds haar diplomering als optometrist in 2015 is Mendy werkzaam in zowel de eerste als tweede lijn. Hier combineert zij haar passie voor de klinische optometrie, contactlenzen, droge ogen en myopiemanagement. Daarnaast vindt Mendy kwaliteit belangrijk en is zij ervan overtuigd dat dit de optometrie verder gaat helpen. Daarom was zij in 2020 een van de eersten die werd gevisiteerd door de OVN, waarna ze zelf is begonnen als visitator. Mendy is tevens voorzitter van de Visitatiecommissie van de OVN, deze commissie houdt zich bezig met het evalueren van de visitatie en eventueel bijstellen van de werkwijze, organisatie en instrumenten van de visitatie.Drs. Annemarie Hagemeijer, gezondheidswetenschapper
Annemarie Hagemeijer is gezondheidswetenschapper en sinds 2002 werkzaam als adviseur op het vakgebied van het kwaliteitsbeleid – te denken aan richtlijnen, indicatoren en visitatie. Zij heeft gewerkt bij onder meer het CBO (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg), het Kennisinstituut van Medisch Specialisten en vervolgens als zelfstandig adviseur. In de afgelopen jaren heeft zij als projectleider een groot aantal visitatieprojecten geleid en onder meer de Normen- en Waarderingssystematiek bij een groot aantal wetenschappelijke verenigingen geïmplementeerd. Annemarie verzorgt visitatietrainingen aan beginnend én ervaren visitatoren. Het domein van visitatie ervaart zij als waardevol omdat het een praktische insteek heeft. Het draagt bij aan de bewustwording van processen in de eigen praktijk en er wordt bevestigd wat goed gaat en wat verbeterd en verder ontwikkeld kan worden.