Mr. Annemarie Smilde

Wat is het juridisch kader bij het delegeren van optometrist naar assistent en voor wie geldt de OVN-richtlijn cosmetische contactlenzen?

De OVN-richtlijn staat toe dat een optometrist het geven van instructies over het zorgvuldig gebruik en onderhoud delegeert aan een assistente. Annemarie Smilde legt uit onder welke voorwaarden dit is toegestaan en wat de optometrist daarvoor moet regelen. Hier geeft zij praktische tips, bijvoorbeeld over de beoordeling van de bekwaamheid van assistentes, werkafspraken met de assistentes en de dossiervoering. Aan de hand van een casus staat zij stil bij de verantwoordelijkheid van de optometrist. Als er iets misgegaan is bij de instructie, welke acties moet hij dan nemen en wat kan hij nu al doen om goed voorbereid te zijn? 
In de presentatie gaat Annemarie Smilde ook in op de vraag voor wie de OVN- richtlijn geldt. Wat is de positie van een optometrist die als werknemer in een optiekzaak werkt? En in hoeverre moet een contactlensspecialist zich aan de richtlijn houden? 

CV

Mr. Annemarie Smilde 
Mr. Annemarie Smilde is senior specialist gezondheidsrecht. Ze adviseert zorgprofessionals, zorgondernemingen en beroeps- en brancheorganisaties in de zorg over bijvoorbeeld de toepassing van wet- en regelgeving en het opstellen van richtlijnen, beroepscodes en handreikingen. Dit doet zij op basis van jarenlange ervaring in het bijstaan van zorgprofessionals in juridische geschillen, waaronder tuchtprocedures. Ook geeft ze ruim 25 jaar scholing aan zorgprofessionals, onder meer als docent aan diverse opleidingen. In mei 2022 richtte ze haar eigen adviesbureau Rechtvoordezorg op.