Prof. dr. Joost Heutink, klinisch en ontwikkelingsneuropsycholoog & Evert Veldman, BSc ergotherapeut

‘Ik zie niet wat jij ziet’ - Veelvoorkomende visuele klachten bij NAH die je niet in de boeken vindt

Visuele waarnemingsproblemen ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel worden in de revalidatiepraktijk niet altijd onderkend en soms onderschat. De impact van niet of anders waarnemen op het dagelijks functioneren en op deelname aan het sociale leven kan groot zijn. Het zal je maar gebeuren dat je niet meer kunt vertrouwen op wat je ziet. In de presentatie zal ingegaan worden op veelvoorkomende klachten die niet in de pathologieboeken voorkomen, maar die een grote impact hebben op het (visueel) functioneren. Zowel diagnostiek als behandeling zullen aan de orde komen, maar ook de mogelijkheden die technologie hierin kan bieden.

CV

Prof. dr. Joost Heutink, klinisch en ontwikkelingsneuropsycholoog
Joost Heutink is bijzonder hoogleraar ‘Visuele stoornissen bij verworven hersenletsel’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze leerstoel is ingesteld in samenwerking met Koninklijke Visio. Joost werkt op het snijvlak van neuropsychologisch onderzoek en de klinische praktijk. Zijn onderzoek richt zich op het uitbreiden van onze kennis over visuele klachten bij hersenaandoeningen, het vergroten van het bewustzijn voor deze klachten en het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen die deze klachten ervaren.
 


Evert Veldman, BSc ergotherapeut 
Evert Veldman werkt als ergotherapeut bij Bartiméus. Hij heeft ervaring in de revalidatiesector bij cliënten met niet-aangeboren hersenletsel.  Naast het behandelen van cliënten met problemen in de visuele waarneming als gevolg van oogheelkundige problematiek en/of NAH, houdt hij zich bezig met innovatie en onderzoek, onder andere naar leestraining bij cliënten met hemianopsie.