Mr. Annemarie Smilde

Juridische kaders om JZOJP in de eerstelijn te organiseren

Optiekzaken moeten veel tijd investeren om hun organisatie JZOJP- proof te maken.  Dit geluid hoor je vaak als het gaat over JZOJP, met een verwijzing naar de wet- en regelgeving. Of dit geluid terecht is weet u na het volgen van deze subsessie. Annemarie Smilde zet hierin op een rijtje welke wetten en regels van belang zijn voor optometrische zorg in het kader van JZOJP. Deze gelden nu ook voor alle optiekzaken die optometrische zorg verlenen. Bij deelname aan JZOJP is de naleving van deze wet- en regelgeving bovendien een expliciete kwaliteitseis.  Annemarie Smilde geeft praktische adviezen over hoe optiekzaken hieraan kunnen voldoen. Ook staat zij stil bij de voorwaarden voor een goede samenwerking tussen optometristen, huisartsen en oogartsen met tips voor samenwerkingsafspraken. Hierbij gaat het primair om wat er nodig is om samen goede zorg te verlenen, zoals de onderlinge afstemming en de communicatie met patiĆ«nten. Daarnaast zal er aandacht zijn voor afspraken voor het geval er iets niet goed gaat in de zorg of samenwerking.

CV

Mr. Annemarie Smilde
Mr. Annemarie Smilde is senior specialist gezondheidsrecht. Ze adviseert zorgprofessionals, zorgondernemingen en beroeps- en brancheorganisaties in de zorg over bijvoorbeeld de toepassing van wet- en regelgeving en het opstellen van richtlijnen, beroepscodes en handreikingen. Dit doet zij op basis van jarenlange ervaring in het bijstaan van zorgprofessionals in juridische geschillen, waaronder tuchtprocedures. Ook geeft ze ruim 25 jaar scholing aan zorgprofessionals, onder meer als docent aan diverse opleidingen. In mei 2022 richtte ze haar eigen adviesbureau Rechtvoordezorg op.