Gabriëlle Janssen, BOptom MBA Health

 

Betaaltitel voor de optometrist: een utopie of werkelijkheid?

De OVN zet zich al jaren in om optometrie in de zorgverzekeringswet opgenomen te krijgen. Een aantal jaar geleden dachten we dat we er bijna waren, maar wet- en regelgeving zorgden ervoor dat de duiding van optometrie niet aansloot op het huidige systeem. Het Zorginstituut kreeg vervolgens de opdracht om te onderzoeken op welke wijze optometrie wel opgenomen kan worden in de zorgverzekeringswet. Om dit advies uit te kunnen brengen heeft het Zorginstituut aan de OVN gevraagd om inzicht te geven in de wijze waarop de optometrist zijn of haar werkzaamheden doet en waar het voor de optometrist stopt en de oog- of huisarts het overneemt. Tijdens deze lezing zal Gabrielle Janssen, voorzitter OVN, het recent voorgelegde document aan het Zorginstituut toelichten met daarbij aandacht voor de kwaliteitscriteria van de optometrist die zorg van de oogarts overneemt, de patiëntenroute, een concept rode vlaggenlijst en een aangepast concept Optometrisch Basisonderzoek. En de vervolgstappen die de OVN moet zetten. En wie weet met een terugkoppeling van het Zorginstituut, zodat het niet langer een utopie is? 

CV

Gabriëlle Janssen, BOptom MBA Health 
Gabriëlle is optometrist en bedrijfskundige met veel ervaring in een klinische omgeving en professioneel bestuurder in de oogzorg. Als voorzitter van de Optometristen Vereniging Nederland is zij verantwoordelijk voor focus en de juiste stappen zetten om de positie van optometristen binnen de oogzorg te versterken. Zij is gesprekspartner voor alle betrokkenen bij de Juiste Oogzorg op de Juiste Plek, zoals VWS, Zin en NZa. Gabriëlle is tevens bestuurslid bij Paramedisch Platform Nederland en sinds oktober 2022 President-elect van de European Councel of Optometry and Optics.