Noël Bauer, oogarts

Patiënt selectie bij premium implantlenzen

Premium (torische, multifocale en EDOF) implantlenzen (IOLs) zijn er voor mensen die na de staaroperatie minder afhankelijk willen zijn van een (lees)bril. Echter zijn deze lenzen niet voor iedereen geschikt. Een goede afstemming van de wensen van de patiënt met de (on)mogelijkheden van een refractieve cataractoperatie zorgt ervoor dat de verwachtingen van de patiënt gehaald worden. In deze lezing worden allereerst de eigenschappen van verschillende soorten premium IOLs besproken. Deze kennis is immers onontbeerlijk bij het juist voorlichten van de patiënt. Vervolgens komen de belangrijkste patiëntgebonden kenmerken en oogheelkundige afwijkingen aan de orde, welke het implanteren van een premium lens minder geschikt maken. Tenslotte worden nog kort de verschillende oorzaken en de management van ontevredenheid na een premium implantlens besproken. 

CV

Noël Bauer, oogarts
Dr. Noël Bauer is sinds 2002 werkzaam als oogarts in de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde van het Maastricht UMC+. Zijn aandachtsgebieden zijn kinderoogheelkunde, neuro-ophthalmologie en refractieve cataract chirurgie. Zijn research focust zich voornamelijk op nieuwe ontwikkelingen in de cataract chirurgie, waaronder nieuwe implantlenzen en de oogheelkundige technologieën die hierbij gebruikt worden. Hij is co-auteur van meer dan 25 wetenschappelijke artikelen op dit gebied en is co-promoter geweest van meerdere promovendi. In zijn vrije tijd wielrent hij graag door het mooie Limburgse heuvelland.