Dr. Nayyirih de Koning-Tahzib, oogarts

Rode vlaggen en beleid bij degeneratieve corneapathologie

Tijdens de presentatie worden drie veel voorkomende cornea aandoeningen besproken, namelijk map-dot-fingerprint dystrofie, keratoconus en Fuchs’ endotheeldystrofie. Op basis van welke criteria kan de optometrist zelf aan de slag (blijven) met optische hulpmiddelen zoals brillen en contactlenzen? Wanneer moet de oogarts in beeld komen? Hoe wordt deze afweging gemaakt, en welke rol speelt de leeftijd van de patiënt? Het een en ander wordt toegelicht aan de hand van een interactief survey en enkele praktische voorbeelden. De beschikbare behandelopties worden besproken, zoals lubricantia, medische lenzen, abrasio corneae, PTK laser behandeling, corneal crosslinking en hoornvliestransplantaties. Daarnaast wordt besproken hoe de keuze voor een behandeling wordt gemaakt. Die is per patiënt verschillend en van meerdere factoren afhankelijk.

CV

Dr. Nayyirih de Koning-Tahzib, oogarts
Nayyirih de Koning rondde haar opleiding Geneeskunde aan de Universiteit in Utrecht af in 2000. De specialisatie tot oogarts volbracht zij in het UMC Maastricht (2007) waar zij tevens gepromoveerd is met haar proefschrift ‘Visual Outcome and Patient Satisfaction after Corneal and Refractive Surgery’. Hiervoor deed zij ook onder andere onderzoek aan de University of Texas Health Science Center in San Antonio, Texas. Na haar opleiding tot oogarts volgde zij tevens in het UMC Maastricht een cornea fellowship. De Koning heeft kortdurend als waarnemer in het Meander Medisch Centrum te Baarn/Amersfoort gewerkt. Vervolgens werkte zij van 2009-2013 in het UMC Utrecht (staflid; subspecialisme: cornea; opleiding cataractchirurgie voor AIOS oogheelkunde). Sinds maart 2013 is zij verbonden aan Oogziekenhuis Zonnestraal, dat per 1 juli 2019 is overgegaan naar Bergman Clinics, vestiging Amersfoort. Daarnaast werkt zij ook als refractiechirurg in Retina Total Eye Care in Driebergen.