Algemene informatie over de sessie 'Preventie en optometrie'

Jaarlijks laten heel veel mensen zich screenen door een optometrist op oogaandoeningen zodat een ziekte in een steeds vroeger stadium ontdekt wordt. Met de gedachte hoe eerder een behandelbare ziekte wordt ontdekt, hoe groter de kans op herstel. Een no-brainer om vroegdiagnostiek te verrichten. Maar zo simpel is het niet helemaal. Is het zinvol om een bevolkingsonderzoek voor glaucoom op te zetten, of screenen we vooral heel veel gezonde mensen terwijl maar een klein deel glaucoom heeft? De vraag dient zich dan aan of het zinvoller is de focus te hebben op risicogroepen zodat je daar meer gezondheidswinst behaalt. Gaan de innovaties in vroegdiagnostiek voor een doorbraak zorgen in de oogheelkunde of moeten we inzetten op preventie? 

Deze sessie zal ingaan om de zin en onzin van vroegdiagnostiek bij verschillende aandoeningen waarbij ook nieuwe wetenschappelijke inzichten en innovatieve technieken besproken worden zoals DNA-onderzoek.  

Onderwerpen die aan bod komen zijn: