Dr. Yara Lechanteur

Nieuwe ontwikkelingen in de behandelingen van MD

Yara Lechanteur is werkzaam als medische retina en glaucoomspecialist aan de Radboudumc in Nijmegen. Naast haar klinische taken is ze ook betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar leeftijdsgebonden maculadegenereratie (LMD). In deze lezing zal ze uitgebreid stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen op het vlak van de behandeling van natte LMD. Hierbij zullen de fase III studieresultaten van de studies naar brolucizumab en faricimab besproken worden, alsook de eerste ervaringen uit de klinische praktijk. Daarnaast zal ook aandacht besteed worden aan potentiĆ«le toekomstige behandelingen die nu nog in studieverband worden onderzocht.