Vera Rooth, BSc optometrist

iScreen: Kan een online oogscreening bijdragen aan het verminderen van oogproblemen?

In Nederland is de prevalentie van blindheid en slechtziendheid het hoogst onder ouderen in zorginstellingen en in de thuiszorg (20-25%). Uit een eerder onderzoek bij ouderen met thuiszorg bleek dat 60% van deze ouderen een oogprobleem had. Bij meer dan 20% van deze ouderen waren de oogproblemen nog niet ontdekt. Op basis van een simpele oogscreening kan deze groep opgespoord worden en tijdig verwezen worden naar de huisarts, opticien, optometrist of oogarts. Vaak hebben ouderen zelf, of hun omgeving en hulpverleners, niet door dat het gezichtsvermogen is afgenomen. Dit kan echter wel hun gezondheid en kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Wereldwijd zijn ongecorrigeerde refractie afwijkingen en cataract de voornaamste oorzaken van een visuele beperking en blindheid. Deze oorzaken zouden eenvoudig behandeld kunnen worden met een juiste correctie of een cataractoperatie. Om de oogscreening nog eenvoudiger uitvoerbaar te maken, is er een online oogscreening ontwikkeld door Easee B.V.. Deze oogscreening kan door verpleegkundigen en eventueel thuis door cliënten zelf worden uitgevoerd. 
In het iScreen project onderzoeken we vanuit een maatschappelijk perspectief het draagvlak en de kosteneffectiviteit van een online door een verpleegkundige ondersteunde oogscreening, in het verminderen van oogklachten. 
Er zal een cluster gerandomiseerde studie uitgevoerd worden, waarbij we een online oogscreening vergelijken met ‘gebruikelijke zorg’, over een periode van 12 maanden. Het wordt uitgevoerd onder ouderen (65 jaar of ouder, N=240) die thuiszorg ontvangen. Tijdens de oogscreening zal het zicht nabij en op afstand gemeten worden en wordt de Amsler test uitgevoerd. Deze studie zal plaats vinden in samenwerking met verschillende zorgorganisaties. 

CV

Vera Rooth, BSc optometrist
Vera Rooth is sinds 2022 werkzaam als promovenda bij de afdeling Oogheelkunde aan het Amsterdam UMC. Zij is afgestudeerd als orthoptist en optometrist en heeft diverse jaren in de oogheelkundige praktijk gewerkt. Daarnaast heeft zij een research master aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond en is werkzaam (geweest) als coördinator klinische studies op de afdeling Oogheelkunde bij het Leids Universitair Medisch Centrum en Amsterdam UMC.