Linda van Puijenbroek, wijkverpleegkundige KSG

Als druppelen niet lukt

In de praktijk zien we dat het druppelen van de ogen op dit moment een veelvoorkomende handeling is die wordt uitgevoerd door verzorgend en verpleegkundig personeel. Wij zijn van mening dat deze handeling niet altijd door een zorgprofessional uitgevoerd hoeft te worden. Dit kan worden teruggegeven aan de burger. Met behulp van een druppelbril wordt op een gebruiksvriendelijke manier een beroep gedaan op de autonomie van de patiƫnt. We hebben een toolbox ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen, waardoor de burger zelfstandig of met hulp van een naaste zijn ogen kan gaan druppelen. De burger hoort deze eenduidige boodschap van alle betrokkenen in de keten. Hij krijgt voorlichting bij de apotheek wanneer hij zijn oogdruppels ophaalt. Bij cognitieve of fysieke beperkingen is er uiteraard nog steeds een ingang voor inzet van professionele hulp.

Link naar de toolbox: 
https://samenrichtinggeven.nl/toolbox-anders-werken-bij-oog-druppelen/

CV

Linda van Puijenbroek, wijkverpleegkundige KSG
Linda van Puijenbroek maakt deel uit van KSG, oftewel Klein Slim Groepje, een van de projecten die bijdraagt aan toekomstbestendige. Roel van Schilt, Karlijn Verschuren en Sanne van Beek zijn naast Linda de andere initiatiefnemers van KSG en zijn allen HBO verpleegkundigen en VAR-leden binnen Thebe. 
Ze hebben het een Klein Slim Groepje genoemd omdat ze door de bescheiden grootte veel sneller klappen kunnen geven op beslissingen en niet langs verschillende lagen hoeven voor akkoord. Thebe geeft ze daar veel vrijheid in. In december 2022 heeft KSG een aanvraag ingediend voor een subsidie uit de pot 'Veerkracht en zeggenschap' en deze is door het ministerie van VWS gehonoreerd. Hierdoor kan KSG in 2023 de zorg anders inrichten en gaat dit niet ten koste van de VAR. Ze gaan projectmatig met elkaar aan de slag. Naast oogdruppelzorg richt het Klein Slim Groepje in 2023 ook diverse andere zorgvragen anders in om de zorg toekomstbestendig te maken.