Dr. Hans Lemij, oogarts

Is bevolkingsonderzoek naar glaucoom de toekomst?

Teveel mensen worden permanent blind of slechtziend door glaucoom. De belangrijkste oorzaak is dat de ziekte te laat wordt ontdekt. Bevolkingsonderzoek naar glaucoom is tot nog toe niet van de grond gekomen, mede doordat glaucoomdiagnostiek relatief arbeidsintensief (kostbaar) is. Artificiële intelligentie (AI) zou aanzienlijke tijdwinst kunnen opleveren en de kosten fors kunnen drukken. Chinees onderzoek heeft aangetoond dat AI toegepast op fundusfoto’s bij Chinezen zeer goed werkt, maar niet goed bij niet-Chinese ogen. Lemij et al. hebben AI voor glaucoomdetectie ontwikkeld met een multi-etnische dataset. Deze AI bleek zeer goed te functioneren. De toekomst van AI voor bevolkingsonderzoek naar glaucoom en de rol die optiekbedrijven daarin zouden kunnen spelen, wordt besproken.

CV

Dr. Hans Lemij, oogarts
Hans Lemij (1960) is een glaucoom specialist, werkzaam in Het Oogziekenhuis Rotterdam. Hij heeft een speciale belangstelling voor glaucoomdiagnostiek. Hij heeft 23 internationale glaucoomsymposia georganiseerd en meer dan 85 internationale cursussen gegeven in glaucoomdiagnostiek, inclusief masterclasses in perimetrie, stereoscopische beoordeling van papillen, progressie detectie en beeldvormende technieken bij glaucoom, met name OCT. Hij heeft meer dan 100 publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften geplaatst. Hij is oprichter en voorzitter van de Imaging and Morphometry Association for Glaucoma in Europe (IMAGE). Daarnaast heeft hij meer dan 200 gastlezingen verzorgd in meer dan 30 landen en is voorzitter van de Nederlandse Glaucoomgroep, een werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De laatste jaren is hij actief in het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie voor het screenen op glaucoom.