Jannemiek Sonneveld, MSc, optometrist

Samenwerken aan preventie in de wijk

Toenemende zorgkosten, dubbele vergrijzing en personeelstekorten zetten de zorg onder druk. Dat vraagt om een transitie, een andere manier van denken en werken. Oplossingsrichtingen worden gezien in preventie, gezondheidsbevordering en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Ingezet wordt op het voorkomen van (duurdere) zorg en het verplaatsen van zorg rondom de mensen, dichtbij en in de wijk. Het doel is het bevorderen en ondersteunen van de zelfredzaamheid van mensen, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen in meer jaren van goede gezondheid. Bij gezondheid gaat het niet alleen om ‘niet ziek zijn’. Het gaat ook om eigen regie, om kunnen gaan met veranderingen, veerkracht, mee kunnen doen in de maatschappij en mentaal welbevinden. Optometriepraktijken in de eerste lijn bevinden zich dicht bij de mensen, in de wijk. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor het vakgebied optometrie, de rolopvatting van de optometrist, de taken en verantwoordelijkheden voor de wijk en de samenwerking met andere professionals?
Er wordt duiding gegeven aan de concepten wijkgerichte preventie, brede gezondheid en geïntegreerde samenwerking. Vanuit deze kaders wordt het belang van interprofessioneel samenwerken aan preventie in de wijk helder. Toekomstbestendige zorg ontstaat samen.

CV

Jannemiek Sonneveld, MSc, optometrist
Jannemiek Sonneveld MSc doet vanuit het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg onderzoek naar de domeinoverstijgende samenwerking aan wijkgerichte preventie en het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag. Sinds 2008 is zij werkzaam bij de HU als hogeschooldocent aan de opleiding Optometrie. Zij is optometrist en orthoptist en heeft in 2013 de master Management in Education behaald. Op 1 september 2022 is ze gestart met haar promotieonderzoek naar de wijkgerichte samenwerking aan collectieve preventie en gezondheidsbevordering. Haar actiegerichte onderzoek vindt grotendeels plaats binnen fieldlabs van PREVENT, een overstijgend samenwerkingsprogramma gericht op integrale wijkgerichte preventie.